Voor het voorstel om het initiatiefvoorstel om advies in handen te stellen van het college stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren en Somers Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen, Roosendaal, Mouws en Roosenboom. Het voorstel is met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen ver worpen. Voor het voorstel om het initiatiefvoorstel voor kennisge ving aan te nemen stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosen- boom. Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hage naars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT GOEDKEURING VAN DE TARIEVEN 199 6 VOOR HET ZWEMBAD "DE MELANEN" (Kant 2, tellerstand 200) Het woord wordt gevoerd door de leden Hagenaars, van Eeke len, Meerman en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op de volgende onder werpen: de bestuurlijke behandeling van het voorstel (met name de positieve advisering door de commissie Middelen over het oorspronkelijke voorstel) de afschaffing van het gezinsabonnement en het onder scheid tussen jeugd- en volwassentarief; de voorgestelde tariefsverhoging; de gegeven onderbouwing van het voorstel; het feit dat er geen sociaal-maatschappelijke toets heeft plaatsgevonden door de commissie Burgerzaken; de aan de raad van beheer voorgestelde kortingsregeling, indien grote gezinnen als gevolg van het afschaffen van het gezinsabonnement financieel nadeel ondervinden. Voor het voorstel stemmen de leden Roks, Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Meerman, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Het voorstel is met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aange nomen VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR HET AANBRENGEN VAN EEN COATING IN DE BASSINS VAN ZWEMBAD "DE MELANEN" (Kant 3, tellerstand 44) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, de Ko ning, Roks, van der Weegen en wethouder Somers.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 3