2 4MEDEDELINGEN VANUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (Kant 1, tellerstand 36) Wethouder Roosenboom deelt mede dat er portefeuillehouders- overleggen Milieu, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben plaatsgevonden. Van de uitkomsten zal hij, zoals gebruikelijk, gedetailleerd mededeling doen in de commissie Grondgebiedzaken. 5. VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER EEN MOTIE VAN WANTROUWEN (Kant 1, tellerstand 41) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van Akkeren, Meerman, Roks, Verhoog, van der Weegen, van den Kieboom en wethouder Somers. De discussie spitst zich met name toe op de volgende punten: de wijze waarop collegeleden met elkaar omgaan; de gang van zaken met betrekking tot de vorming van een nieuwe coalitie; de ontslagbrief van wethouder Roosenboom en de intrekking daarvan. Daarnaast wordt uitvoerig teruggegrepen naar opmerkingen gemaakt tijdens de vorige raadsvergadering. Voor het voorstel stemmen de leden Meerman, Roks, Hagenaars, van der Weegen, de Koning, van Eekelen en Roosendaal. Tegen het voorstel stemmen de leden Verhoog, Huygens, van den Kieboom, Adriaansen, van Akkeren, Somers, Mouws en Roosenboom. Het voorstel is met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen ver worpen 6 VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER HET VOORSTEL TOT INTREKKING VAN DE SUBSIDIEREGELING VOOR HET INZAMELEN VAN OUD PAPIER 1994 EN VASTSTELLING VAN DE SUBSI DIEREGELING VOOR HET INZAMELEN VAN OUD PAPIER 199 6 (Kant 2, tellerstand 51) Dit agendapunt is door het college teruggenomen. Het lid van Eekelen vraagt zich af of het terugnemen van het voorstel wel mogelijk is, gezien artikel 32 van de Gemeente wet. De voorzitter beantwoordt deze vraag bevestigend. 7 VOORSTEL TOT HET HEROPENEN VAN DE BERAADSLAGING OVER HET INITIATIEFVOORSTEL VAN DE WERKNEMERSPARTIJ EN GEMEENTEBELAN GEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN HET WIJZIGEN VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALSTEREN (Kant 2, tellerstand 63) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en de voorzitter. De discussie spitst zich met name toe op het feit dat tij dens de vergadering geen discussie mogelijk is over de ingekomen stukken.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 2