Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 25 APRIL OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel ChrFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING P.P. 26 EN 28 MAART 1996 (Kant 1, tellerstand 10) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 3. INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 20) Het lid de Koning: punt 21 Het lid Meerman: punt 21 Het lid Roks: punt 20 Het lid van der Weegen: punt 20 Voor het overige wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 29