4 De discussie spitst zich met name toe op: de totstandkoming van het voorstel (diverse leden claimen de eer) de afwaterings- en de verlichtingsproblematiek en het achterwege blijven van behandeling van dit voorstel in de commissie Grondgebiedzaken. Het college zegt toe de verlichting zorgvuldig te bekijken. Mocht blijken dat er onvoldoende verlichting aanwezig is, dan zullen aanvullende voorzieningen worden getroffen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 12. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ART. 74 WBO EN HET BESCHIKBAARSTELLEN VAN EEN KREDIET VOOR VERVANGING VLOERBEDEKKING BASISSCHOOL DE BIEZENHOF (13e wijziging begroting 1996) (Kant 2, tellerstand 194) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING EX ART. 74 WBO EN HET BESCHIKBAARSTELLEN VAN EEN KREDIET VOOR VERVANGING VLOERBEDEKKING BASISSCHOOL DE RODE SCHOUW (14e wijziging begroting 1996). (Kant 2, tellerstand 198) Dit voorstel is door het college, na een schrijven van het betreffende schoolbestuur, teruggenomen. 14. VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE "VERORDENING LEERLINGENVER VOER GEMEENTE HALSTEREN" (Kant 2, tellerstand 199) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 15. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE "IZA NEDERLAND-REGELING" (Kant 2, tellerstand 202) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 16. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN DE "COLLECTIEVE ARBEIDSVOOR WAARDENREGELING (CAR) EN UITWERKINGSOVEREENKOMST (UWO) GEMEENTE HALSTEREN". MET INGANG VAN 1 APRIL 1996 (Kant 2, tellerstand 204) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 27