3 8. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE AANSCHAF VAN EEN VIERDE BILJART IN HET ONT MOETINGSCENTRUM DE WITTENHORST (17e wijziging begroting 1996). (Kant 2, tellerstand 1) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE VERVANGING VAN DE KOP EN SCHOTELS IN HET ONTMOETINGSCENTRUM DE WITTENHORST (18e wijziging begroting 1996) (Kant 2, tellerstand 2) Het woord wordt gevoerd door het lid de Koning en wethouder Mouws De discussie spitst zich met name toe op de vraag wat met de oude kop en schotels gaat gebeuren. Verder wordt met instemming kennisgenomen van het feit dat een oude wens van de gebruikers van de Wittenhorst in ver vulling gaat. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 10. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN DE RENOVATIE VAN DE DOUCHERUIMTEN IN ZOWEL HET GYMNASTIEKLOKAAL AAN DE BACHSTRAAT ALS IN SPORTHAL DE KANNE- BUIS (16e wijziging begroting 1996) (Kant 2, tellerstand 35) Het woord wordt gevoerd door de leden van den Kieboom, de Koning, Verhoog en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de vraag welke werkzaamheden exact aan de doucheruimten worden uitgevoerd. Bovendien wordt gevraagd naar de stand van het beschikbaar- gestelde krediet en welke werkzaamheden nog dit jaar uitge voerd gaan worden. Het college wordt gecomplimenteerd met het feit dat het onderhavige achterstallige onderhoud nu eindelijk wordt aangepakt Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET T.B.V. DE VERHARDING PARKEERVOORZIENING SPORTPARK LEPELSTRAAT (6e wijziging begroting 1996). (Kant 2, tellerstand 102) Het woord wordt gevoerd door de leden van Eekelen, van den Kieboom, Verhoog en wethouder Roosenboom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 26