2 3. de mogelijkheid die het bestemmingsplan "de Schans" biedt voor recreatieve functies en 4. de argumenten van de provincie bij de realisering van de thans aanwezige balie-achtige functies in het onderhavige bestemmingsplangebied. Voor het voorstel stemmen de leden van Akkeren, Roks, Huijgens, van den Kieboom, Adriaansen, Verhoog, Somers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Roosendaal, van Eekelen, de Koning, Hagenaars en van der Weegen. Het voorstel is met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen aange nomen 3. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter om 20.00 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd van: de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 23