3 Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 10. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DIVERSE KREDIETEN (10e wijziging begroting 1996). (Kant 1, tellerstand 111) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en wethou der Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de vraag welke oorzaken hebben geleid tot de vertraging bij de uitvoering van deze investeringen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 11. VOORSTEL TOT HET BENOEMEN VAN TWEE NIEUWE LEDEN IN DE COM MISSIE WITTENHORST (Kant 1, tellerstand 135) Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 12. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN ENIGE PERCELEN BOUWGROND IN DE SCHANS (Kant 1, tellerstand 138) Het woord wordt gevoerd door het lid Meerman en de voorzit ter. De discussie spitst zich met name toe op het convenant in het kader van de verrekening van de herstratingskosten en de klachten van bewoners van de Kastanjelaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET TEN BEHOEVE VAN HET PROJECT "PRAKTISCH VERKEERSONDERWIJSVOOR HET BASISONDERWIJS (9e wijziging begroting 1996). (Kant 1, tellerstand 171) Het woord wordt gevoerd door het lid van Eekelen en wethou der Mouws. De discussie spitst zich met name toe op de wens om een financiële verantwoording op te stellen en deze te behandel en in de commissie Burgerzaken. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 14 VOORSTEL TOT HET GEVEN VAN EEN ADVIES AAN DE MINISTER VAN WVS VOOR INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN RIJKSMONUMENTEN (Kant 1, tellerstand 203)

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 14