NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 29 FEBRUARI 1996 OM 20.00 UUR IN HET GE MEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden AFWEZIG: P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman j.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom j.G.M. de Koning-v.d. Casteel CFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen J.J.M. Roks (vrijdag 1 maart 1996) AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING P.P. 25 JANUARI 1996 (Kant 1, tellerstand 10) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen. De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. TNGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 18) Het lid van Eekelen: Het lid de Koning: Het lid Meerman: Het lid Roks: Het lid van der Weegen: Punt 9 en 21. Punt 22. Punt 9 en 13. Punt 22. Punt 22. Voor de overige punten wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. Typ: MH

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 12