van: 2 9 FEB. 1996 11 21. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende, sluit de voorzitter op vrijdag 26 januari 1996 om 21.40 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd de secretaris, voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 11