O 14. 5 VOORSTEL TOT HET NIET HONOREREN VAN HET VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE VAN F.A.M. BEIJAERTS (Kant 2, tellerstand 274) Het woord wordt gevoerd door het lid van der Weegen. Hij deelt mede dat Gemeentebelangen van mening is dat het handhaven van een belangrijk stukje Halsteren de gemeente best iets mag kosten. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 15. VOORSTEL TOT HET AFWIJZEN VAN ENIGE VERZOEKEN TOT VERKOOP VAN GROENSTROKEN (Kant 2, tellerstand 293) Het woord wordt gevoerd door het lid Hagenaars en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op de weigering om een groenstrookje te verkopen aan F.C.J. Duine, Elzenhof 6, omdat hier niet kan worden gesproken van structureel groen. Het college wenst geen snippergroen uit te geven, met alle precedentwerking van dien. Voor het voorstel stemmen de leden Meerman, van Akkeren, Roks, Verhoog, Huijgens, van den Kieboom, Adriaansen, So- mers, Mouws en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden Hagenaars, de Koning, Roosendaal en van der Weegen. Het voorstel tot het afwijzen van enige verzoeken tot ver koop van groenstroken is met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 16. VOORSTEL TOT VERKOOP VAN ENIGE PERCELEN GROND (Kant 2, tellerstand 374) Het woord wordt gevoerd door de leden de Koning, Roks, van der Weegen en wethouder Roosenboom. De discussie spitst zich met name toe op: de grootte van de percelen genoemd onder p. en q.; de in een aantal gevallen gehanteerde verkoopsprijs van fl. 9,=/m2; de veel te lange voorbereidingstijd van dit voorstel versus de beperkte ambtelijke capaciteit; de actieve aanschrijving van de gemeente van een aantal bewoners van het Gripkeshof De V.V.D. en Werknemerspartij wensen geacht te worden tegen de verkoopsprijs van fl. 9,=/m2 te hebben gestemd. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 101