NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 25 JANUARI 1996 OM 20.00 UUR IN HET GE MEENTEHUIS AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden P.J.W. van Veggel A.P.P. Roosenboom FACMouws J.J.M. Somers G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars W.P. Huijgens D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning-v.d. Casteel CFMeerman J.J.M. Roks P.M.M. Roosendaal M.A. Verhoog C.W.M. van der Weegen AFWEZIG: D.A. van den Kieboom (vrijdag 26 januari 1996) AGENDA 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE RAADSVER GADERING P.P. 21 DECEMBER 1995 (Kant 1, tellerstand 14) De voorzitter deelt mede dat er brieven zijn binnengekomen van de fracties van de Werknemerspartij en Gemeentebelangen. Zij kunnen niet instemmen met de notulen zoals deze thans voorliggen De fracties voornoemd worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd. 3. INGEKOMEN STUKKEN (Kant 1, tellerstand 21) Het lid van Eekelen: Punt 5 en 6 Het lid van der Weegen: Punt 5 en 6 Het lid Roks: Punt 5 en 6 Voor de overige punten wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1996 | | pagina 1