32 Die zijn dacht ik ook nog met een maand aangescherpt. De gemeente moet binnen drie maanden een bouwvergunning ver leend hebben anders is die dacht ik verleend. Er moet wel een kanttekening bij gemaakt worden dat door het aanscherpen van die procedures het ook heel nauw let dat alle stukken er zijn. Wij zijn gehouden om bijvoorbeeld een registratie bij te houden van de bouwers, tekenaars, enfin alle partijen die bij de bouw zijn betrokken zeg maar. Dat kan alleen maar ef fectief als je ook over die spullen beschikt. Dat hoeft allemaal niet meteen aan het begin, maar een aantal van die dingen wel. Er is natuurlijk vaak weieens een spanningsveld. De meeste mensen bouwen maar een paar keer of een keer, dus die zeggen ik heb het toch ingeleverd. Bouw- en Woningtoe zicht zegt dat is niet zo en dan krijg je communicatiestoor nissen en dan doet men het weieens voorkomen alsof wij bij de gemeente niet op zitten te letten, maar er ligt natuur lijk bij de aanvragende partij ook weleens een stukje schuld in de zin dat ze niet alles kompleet hebben. Als dat wel kompleet is dan moeten wij ook vlot en consistent de zaak afwerken. Er gaat uiteraard weleens wat mis, maar over het algemene dacht ik dat het hier vrij redelijk gaat. Met het landelijk gebied is de fase van de inventarisatie geweest en ik dacht dat we deze maand nog een keer bij elkaar komen om eens te kijken hoe het er nu allemaal bij zit zal ik maar zeggen. Om daarna te gaan werken aan de voorschriften. Daarbij zitten we op een systematiek die in hoofdlijn er op neerkomt dat je een keuze maakt. Dat je aan een kant zegt van hier is een gebied daar is het milieu of de natuur het belangrijkst. Daar worden dan de andere functies relatief veel beperkingen opgelegd. In een ander gebied daar is bijvoorbeeld de landbouw, tuinbouw of wat dan ook het be langrijkst. Die kunnen daar hun gang gaan. Het is niet zo dat overal hetzelfde regiem geldt waardoor inderdaad het overal net te streng is in sommige ogen of overal net te soepel in ogen van anderen. Dan krijg je een situatie dat dat gewoon ruimtelijk gescheiden wordt. Dat je zegt daar is de natuur gewoon aan zet. Daar mag inderdaad een agrariër vrij weinig zal ik maar zeggen. Die krijgt ook beperkingen. In dat gebied dat specifiek een agrarische bestemming heeft daar mag die agrariër alles wat voor een agrarisch bedrijf nodig is. Dat is de systematiek volgens welke wij werken en ik heb er persoonlijk best vertrouwen in dat dat niet zal leiden tot een te zwaar keurslijf. Tot slot hebt u ook ge sproken over de commissiestructuur. Althans het aantal com missies daar heeft u, zoals wij dat voorstellen, verder niets van opmerkingen over gemaakt. Maar wel de burgerleden heeft u gezegd, die zouden we er wel in moeten houden. Enfin, wij hebben natuurlijk toch een week of vijf, zes ge leden een discussie over gehad. Ik denk dat de argumenten van weerszijden voldoende zijn uitgewisseld. In die zin dat het denk ik toch nog goed is om te noemen dat natuurlijk de raad in eerste instantie het orgaan is dat de gemeente be stuurt. Dat de raadsleden dus ook verantwoordelijk zijn voor de discussies, de meningsvormende gedachtengang die aan de orde is.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 97