We hebben zelf tot nu toe gezien dat de afzet in het begin heel snel ging natuurlijk, omdat er een soort prop in de pijpleiding zat. Nu is het wat in een rustig vaarwater ge komen. Ik denk dat het inderdaad een goede zaak is om ons eens te bezinnen op plannen om wat harder aan de weg te tim meren. Ik moet daarbij wel zeggen dat we daar dan wel aan moeten koppelen een discussie over de grondprijs. De huidige grondprijs is gebaseerd op een gemiddelde uitgiftesnelheid. Een exploitatieduur zeg maar van tien jaar. Nu u zegt van misschien lopen we wel die tien jaar uit. Om dat te verhinderen gaan we een extra inspanning in de sfeer van acquisitie doen. Dan zul je ook moeten kijken hoe je dat betaalt en wellicht dat dat gevolgen kan hebben voor de grondprijs. Dat moeten we dan alsdan afwegen. De kosten gaan immers voor de baat uit. U heeft ook gezegd, hoe moet dat nu met het Rewin, want die doen toch niet zoveel. Moeten we die zaak niet beëindigen? Ik weet dat het Rewin die werkt nauw samen met het Rewin rondom Breda. In Breda is de financie ring geregeld via het StreekgewestIk weet dat men hier ook begonnen is om de discussie gestalte te geven, te kijken of dat hier ook zo zou kunnen. Ik denk dat daarmee dan de posi tie van de vijf gemeenten zoals die nu is, die toch ook een beetje arbitrair is, door samenloop van omstandigheden tot stand gekomen, kan beëindigen. En dat er dan ook meer een evenwichtige bijdrage aan het Rewin wordt gedaan door alle gemeenten. Maar omdat de activiteiten van het Rewin, ik heb vaker hier over gesproken, die toch ook vooral liggen in het verstevigen van de structuur en de kwaliteit van de geves tigde ondernemers. Dat dat werk gewoon door kan gaan en ge dragen kan worden door alle betrokken partijen. Dan is de uitbreiding van de woningbouw aan de orde geweest. Dat is toch een verhaal waarbij wij in ons groeiklasse-bootje zijn gezet. Aan de andere kant moeten wij denk ik op het ogenblik eigenlijk helemaal niet mopperen omdat toch in de overgang ook in streekgewestelijk verband, goed aan Halsteren gedacht is. Dat we niet ineens een enorme val naar beneden maken. Voorts is het zo dat de rentestand maakt dat we behoorlijk wat meer woningen kunnen bouwen. Alleen de enige grens waar we nu tegenaan lopen is, dat we even, we hebben inmiddels de grond wel maar we hebben het bestemmingsplan nog niet, dat we geen bouwrijpe grond hebben. Maar als dat aan de gang is en er worden nog wat extra woningen ter beschikking gesteld in verband met de toestroom van vreemdelingen, dan denk ik dat wij toch in elk geval volgend jaar behoorlijke woning bouwproductie kunnen realiseren. Ik sluit niet uit dat dat toch sluipenderwijs ook gewoon door zal gaan, omdat de druk op de woningmarkt enorm groot is en blijft. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat alleen maar in Breda en Tilburg tot heftige debatten leidt. Ik denk dat daar toch ook een plaats als Roosendaal en Bergen op Zoom zeg maar in mee zullen delen en dat zal ongetwijfeld ook zijn uitstraling hebben naar onze kant. Ik ben het met u eens dat er vlot gewerkt moet worden bij het verlenen van de bouwvergunningen en daar is in de wettelijke termijnen door de nieuwe woningwet recent ook in voorzien.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 96