22 Speeltuinen. Bij landelijk onderzoek is gebleken dat één op de drie speeltoestellen onveilig is. Daarom zou het een goede zaak zijn, om dit eens in eigen gemeente te onderzoeken of dat hier ook het geval is. Want veiligheid bovenal is de eis. Ook de hygiëne moet goed zijn en vragen wij u om vooral de zandbakken wat vaker te verversen. En voor de toekomst, de aanschaf van nieuw materiaal wat minder onderhoudsgevoelig is en laten we ook eens kijken naar de plaatsen waar een speelplaats is gecreëerd. Is deze veilig en niet te dicht bij een straat gesitueerd? Muziekonderwijs Wij kunnen ons wel vinden bij het voorstel van het college, maar stellen wel hierbij dat de tarieven dan aangepast moe ten worden naar rato van inkomsten. Gezien de bezuinigingen de hogere inkomensgroep niet extra subsidiëren. Zwembad "de Melanen" Met enige spanning wachten wij de uitslag van het onderzoek af met betrekking tot de verplichte aanpassing van het zwem bad. Wij mogen trots zijn op zo'n mooie voorziening. Wij horen echter al enige tijd dat de zonneweide er (vooral bij aan houdende droogte) zo slecht bij ligt. Zo'n mooi zwembad met een grote zonneweide waar het alleen niet bekwaam is om er op te zonnen, dat kan toch niet? De Werknemerspartij zou graag zien dat in de aanpassing van het zwembad ook een post vrijgemaakt wordt voor de aanleg van een beregeningsinstallatieOverigens, het afgelopen jaar hebben de engeltjes deze post al van ons overgenomen. Kermissen. De Werknemerspartij is blij dat de ingeslagen weg door de gemeente ook dit jaar weer is gevolgd. Het is een groeiproces en daarom moeten we doorzetten. Wel is het nodig gebleken, dat er meer overleg moet zijn wat betreft de standplaatsen, want er was nogal wat kritiek en wij denken dat dit ook terecht was. Het spijt ons te moeten constateren dat de plaatselijke horeca, ondanks de nodige toezeggingen, in gebreke is gebleven. Het zou een welkome ondersteuning zijn van het geheel. Waar wij ons ook zorgen over maken is, dat na de reconstructie van de Dorpsstraat waarin veel bomen worden voorgesteld, er geen plaats meer overblijft voor de kermisattracties. Hiervoor u speciale aandacht Gehandicaptenbeleid Wij ondersteunen het Provinciaal Overleg Gehandicaptenbe leid. De gemeente Halsteren zal ook haar steentje moeten bijdra gen. 1. Bevordering van bereikbaarheid en toegankelijkheid van de openbare gebouwen. 2. Bevorderen dat gehandicapten zich zonder belemmeringen op straat kunnen begeven. 3. Samenwerking met Woningstichting voor zelfstandig wonen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 87