7 Wat is een beetje uit de hand gelopen? Dat is met name het afvoeren, het overhouden van materiaal wat wij nog elders konden gebruiken. Daar poog je dan in goed overleg. De heer Somers noemt dan het begrip principe-kwestie, ik denk dat het dat duidelijk niet is, maar we proberen in goed overleg die zaak te regelen. Alleen als die bewuste aannemer op een zeker ogenblik geen thuis meer geeft en alles negeert dan staat de deurwaardermethode voor je open. Als dat niet helpt dan zal de rechter uit moeten maken wie gelijk heeft. Ik denk naar mevrouw de Koning toe, dat het niet zo'n kwestie is van haastige spoed, alleen het een beetje op een andere wijze, op een andere plaats bouwen. Veranderen van de func tie en ik denk dat het overal elders ook gebeurd zou zijn. Uitgerekend met deze firma die het niet zo nauw nam met de opslag van materiaal. Alleen het punt is, de aannemer is verantwoordelijk voor opslag en het overhouden van dit spul. Dat is niet gebeurd, dus we staan een beetje met de rug tegen de muur. En ik denk dat er ons niets anders over schiet. Geen principe-kwestie daar houden we niet van. We proberen altijd in zo goed mogelijk overleg om dit soort zaken op te lossen, maar dat is nu niet gelukt. Het lid Somers: Ik begrijp wel wat meneer Mouws bedoeld, en achteraf praten is altijd makkelijk, maar wanneer je toch bepaalde werken uit gaat voeren, waarom zijn daar dan geen goede, schriftelijke contracten gesloten. Geen schriftelijke opdrachten verstrekt van waar de aannemer zich allemaal aan te houden had. Ik kom dat in de stukken niet tegen. Ik kom een geschreven stukje opdracht tegen wat voor 5.000, exclusief B.T.W. door beide partijen is ondertekend, nee, het is alleen ondertekend door Bolckmans. Die gaan daar dus mee akkoord en dan komt er een heel verhaal van opruimen en al dan niet paketteren. Dat zat er wel in, dat zat er niet in. Kortom, ik kan dat best begrijpen dat dat gebeurd is, maar dat is achteraf gezien natuurlijk helemaal verkeerd ge weest. Het gebeurt allemaal in mondelinge contracten, mon delinge overeenkomsten, waarvan de een zegt van, dat hebben we niet afgesproken en de ander van, dat hebben we wel af gesproken en daar volgt gewoon een forse rekening van de ge meente. Dat kan ik ook begrijpen, want er zitten gewoon een aantal uren van de gemeente in. Alleen het voortracé is zo slecht gelopen. Mijn vraag is: wat gaat dat de gemeenschap in het vervolgcircuit nog kosten? Dat zou ik dan ook wel even willen weten. Dat bedoel ik met te zeggen, het gaat de gemeenschap een heleboel geld kosten. Ik denk dat het toch geen best beleid is dat het op deze manier moet gebeuren en dat in deze een rekening betalen door de rechter, moet wor den uitgemaakt. Nogmaals de vraag wil ik er aan koppelen: wat is de kans van slagen dat we dit gaan winnen? Ik ben maar een amateur, ik ben geen jurist, maar als ik de stukken zo lees dan denk ik bij mezelf, dat gaat geld kosten. Het lid de Koning-van de Casteel: Een korte reactie daarop.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 7