9 Oktober 1993. Bergen op Zoom bestuurt Halsteren Lang leve de democratie. Wij vinden, dat "de politiek" in Halsteren niet langer aan de zijlijn kan blijven toezien. De verantwoordelijke adviesgevers aan Den Bosch hebben ons het één en ander uit te leggen. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om met onze buurgemeente Bergen op Zoom over bepaalde problematiek te praten. Maar dan wel als goede buur en op basis van gelijkwaardigheid. Grenscorrecties of ruil-transacties zijn o.i. best bespreek baar. Op het gebied van de volkshuisvesting kunnen wij Ber gen op Zoom best een handje helpen. Qua infrastructuur hebben wij Bergen op Zoom in het verleden ook een handje geholpen en er zelf weinig voor teruggekregen of alleen maar ellende (zie problemen Halsterseweg en Steenbergseweg) Verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid willen wij best nemen. En zo zijn er nog wel een aantal zaken te noemen. Echter het mag toch niet zo zijn, dat als Bergen op Zoom een te grote broek aantrekt, dat dan de buurman moet zorgen dat die broek fatsoenlijk kan worden opgehouden. Mocht het zo zijn, dat in heel de regio geen fatsoenlijke naaister te vinden zou zijn om die tè grote broek netjes in te nemen, dan willen wij als goede buur best meewerken aan het vinden van een stevige broekriem. Naar aanleiding van de eenzijdigheid van de Schampersrappor- tage, waar wij het hier in Halsteren allemaal over eens zijn en de vanzelfsprekendheid die doorklinkt, als zou het enkel een kwestie van tijd zijn, vooraleer Bergen op Zoom in de achtertuin van buurman Halsteren mag gaan spitten, moet krachtig worden bestreden. En dat mag van ons ook best een politieke strijd zijn. Dat het zo'n vanzelfsprekendheid niet is en dat de strijd nog niet verloren is, moge blijken uit het feit, dat er bij de procedure tot benoeming van een nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom, geen enkele inspraak is geweest van de ge meente Halsteren. En dat is een goede zaak. Want wij hebben snel zelf een nieuwe burgemeester nodig. En die procedure kan wat ons betreft morgen aanvangen. Bergen op Zoom, houdt u vroom - Halsteren let op uw zaak. Burgemeester, nogmaals, het ga u en uw gezin goed in Heeren veen. Wij wensen u een goede toekomst toe. En vanwege uw aanstaande vertrek willen wij bij uitzondering aan het eind van onze algemene beschouwingen aan u een klein cadeautje aanbieden in de hoop dat u er mee op de been kunt blijven en de bochten in de gaten houdt. De voorzitter: Hartelijk dank. Ik wordt er helemaal stil van. Even naar de orde van de vergadering terug. U hebt een motie ingediend. Ik neem aan dat die voldoende ondersteund wordt door de verschillende leden? Jawel hè. Die kan dan onderdeel van de beraadslaging uitmaken. Het is misschien goed om tijdens de verdere beschouwingen even met de bode samen te zweren om een copietje daarvan aan iedereen te doen toekomen. Dat praat wat makkelijker. Het lid Roosenboom: Een punt van orde. Van groot naar klein, dus eerst Gemeentebelangen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 74