39 De voorzitter: Zeer zeker. Het lid Meerman: Dus het is niet afgerond. Dat wilde ik even duidelijk weten. Overigens zou ik een voorstander zijn om elk uur een kop koffie te krijgen. De voorzitter: Ik weet niet of dat verstandig is. Maar goed dat is een andere discussie. Verder geen behoefte aan stemverklaringen meer? Dan is aan de orde nogmaals, opdracht aan het college om een voorstel te doen voor een aanvullend bodemonderzoek. Wie daarvoor is zegge voor. Voor het voorstel stemmen de leden: Somers, mevrouw Verhoog, Adriaansen, van den Kieboom en Roosenboom. Tegen het voorstel stemmen de leden: Roks, Meerman, me vrouw de Koning- van de Casteel, mevrouw van Akkeren- Brand, van Tilburg, Hagenaars, van Eekelen, wethouder Mouws en wethouder van der Weegen. De voorzitter: Het voorstel van de heer Roosenboom is ver worpen met vijf stemmen voor en negen tegen. SLUITING: Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter om 22.30 uur de verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd van: 1 9 NOV, 1993 de sekretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 64