35 Ik heb daar wat uren rondgescharreld. Maar ik loop ook niet met mijn ogen in mijn zak. Ik weet ook wel wat daar in het verleden is gebeurd. Er zijn hele ernstige zaken gebeurd. Ik neem dat nog niemand kwalijk omdat toentertijd was dat ge woon vanzelfsprekend. Men lette daar gewoonweg niet op. Ik herinner me precies waar de vaten hebben gestaan met olie en etcetera. Men had bij oudere werknemers van de gemeente die het gemeenteterrein nog beter kennen dan ik, navraag kunnen doen waar zou eventueel zo'n verontreiniging hebben kunnen plaatsvinden. Ik vraag me nog in alle eerlijkheid af, als het niet is gebeurd, en nogmaals ik verwijt het niemand, niemand. Maar doe het alsnog. Dit was een toevalstreffer. Wie garandeert mij dat er toch nog niet meer van die toe valstreffers aanwezig zijn. Dat zou toch rampzalig zijn als later zou blijken, als alle huizen zijn bewoond, dat men weer op zo'n gifput strandt. Vandaar, onderzoek het, stel de mensen gerust. Wij doen danook een verzoek naar de raad om dat te steunen. Om alles te doen wat in het vermogen van het gemeentebestuur ligt om in ieder geval de mensen die daar gaan wonen, ik val in herhaling, dat men die gegarandeert gerust kan stellen. Dat kun je waarschijnlijk pas doen als men toch nog wat metingen doet op plaatsen waar eventueel toch nog iets kan zitten. Blijkt achteraf dat er niets zit dan is dat alleen maar meegenomen. Er zijn achttien boringen gedaan en dat lijkt op zichzelf heel veel, maar het zijn toch maar achttien lokaties. Tussen de boringen zit ook nog wat ruimte. Dat is eigenlijk de vraag van de Groepering Leefbaarheid, ingegeven door de bewoners, toekomstige bewoners. Wethouder MouwsIk ben bang dat de heer Roosenboom, ondanks zijn goede bedoelingen, met dit soort kretologie die veront rusting eerder aanwakkert dan wegneemt. Ik denk dat we uit moeten gaan van deskundigheid en ik ben de eerste die de medische dienst ook in zal schakelen en op grond van de kennis die er tot nu toe is, een verklaring zal vragen dat er volgens de Volksgezondheid niets aan de hand is. Ik ben het helemaal met hem eens dat er die moet zijn. Maar met wild-west verhalen van wie weet, misschien daar nog eens of daar nog eens. U heeft zelf kunnen lezen, vandaar die toe zegging die ik in de vorige raad gedaan heb, een indicatief onderzoek, daarnaast een heel specialistisch onderzoek naar al degenen die er ooit gewerkt hebben, erbij betrokken. Nog eens een keer, dit is die toevalstreffer. U hebt het zelf gezegd een verontreiniging die wel dertig, veertig jaar oud kan zijn. Die als er verder nog iets is, misschien ook nog wel verder onder het transfomatorhuisje, wat er ook al zo lang staat, nog door kan lopen. Het onderzoek is nog niet afgerond. We moeten het grondwater nog onderzoeken. Ik zeg toe dat we de G.G.D. inschakelen en een medische verklaring geven. Elders zijn de woningen gebouwd. Ook daar is bij het graven toezicht gehouden. Daar heeft men nergens iets gecon stateerd, iets geroken. Ik bedoel, wat voor meer zekerheid kun je geven. Maar op grond van wat hier gevonden is, daar komt nog een G.G.D.-verklaring. Wat er meer te doen is, ik weet het niet. Maar dit zeg ik duidelijk toe.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 60