5 7. VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN AANVULLEND KRE DIET TEN BEHOEVE VAN HET AANPASSEN DAMWANDPROFIELPLATEN AAN SPORTHAL DE KANNEBUIS C2 3E WIJZIGING BEGROTING ALGEMENE DIENST 1993 EN 3E WIJZI GING BEGROTING D.S.O.R. 1993). Het lid van Eekelen; Ik wil er toch wat opmerkingen over plaatsen. Op zichzelf hebben wij daar natuurlijk niet zoveel problemen met dit voorstel. Het blijkt dat de zaak zo ver roest is dat herstel niet meer mogelijk is en men met het schilderprogramma bezig is. Dan is het goed dat dit gelijk meegenomen wordt. Waar de Werknemerspartij echter wel wat moeite mee heeft dat is dat dit een op zichzelf staand feit is. Regelmatig worden wij geconfronteerd met dit soort aan vullende kredieten. Als vooraf bij een inspectie gekeken wordt of dat schilderwerk nodig is en of inderdaad de zaak verrot is, dan kan men dat vooraf constateren en worden wij niet geconfronteerd met aanvullende kredieten. Nu ziet men het pas op het moment dat men gaat schilderen, maar ik denk, als men een programma maakt dat men eerst wel dient te kij ken of de zaak in deugdelijke staat is. Dan worden wij niet geconfronteerd achteraf met die aanvullende kredieten. Dit komt toch nogal eens een keer voor. Wethouder MouwsIk moet bekennen dat het inderdaad op deze manier gebeurd is. Al doende heeft men ontdekt en niet op het hele gebouw, dat is natuurlijk het punt, het is een soort constructiefout. Althans de aannemer die die damwand- platen daar gemaakt heeft die schijnt dat tegenwoordig op een andere manier te doen. Dus kun je dan die corrosie voor komen. Maar toen de schilder zijn offerte ging maken toen heeft hij er eigenlijk pas duidelijk op gewezen. Vandaar dit aanvullend krediet. Vandaar ook dat we gezegd hebben, het schilderwerk was dringend nodig over het gehele gebouw. En om nu stukken over te slaan en dit verder te laten roesten dat was natuurlijk ondenkbaar. De voorzitter: Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge dwaald. Onder dat motto zullen we dat hier toch maar zo moeten doen. Zonder hoofdeljke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 8. AANVULLEND VOORSTEL MET BETREKKING TOT VERKOOP BOUWGROND. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 9. VOORSTEL TOT HET VOEREN VAN EEN RECHTSGEDING TEGEN BOLCKMANS INDUSTRIEBOUW B.V. Het lid Somers: Toen ik de stukken aan het lezen was en dit dossier tegenkwam ontmoette ik een zeer verwarrend verhaal. Het eerste wat me opviel was dat er reeds 22 april 1993 op dracht was verstrekt om de firma Bolckmans te dagen. Nu is het september en komt dit verzoek in de raad. Mag ik weten waarom dat zolang heeft geduurd?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 5