33 Nog eens een keertje een kleine vinger in de pap tegen over nu niets. De voorzitter: Ik wil even een kleine aanvulling geven op wat wethouder Mouws zegt. Die maakte net een vergissing, die zei dat het tarief van Bergen op Zoom 125,-- was, maar dat is het tarief van de Samenwerkende Milieu Partners. Dat is een particulier adviesbureau wat weieens wordt ingehuurd om de gaten te dichten. De huidige dienst is ongeveer even duur. Dat is een abuis, vandaar. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 13. VOORSTEL TOT HET ADVISEREN VAN HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA OVER DE REPRESENTATIVITEIT VAN DE STICHTING HALSTERSE OMROEPORGANISATIE Het lid van Akkeren-Brand: Even in het kort. Het gaat over de representativiteit van de stichting. Dat is volgens ons zo dus daar hebben we absoluut geen problemen mee. Wat we u willen vragen is onder i. op de andere kant, daar staat het woordje "vooralsnog verzoekt het HOOR ook niet om een start subsidie". Dat "vooralsnog" daarover wil ik zekerheid, daar vraag ik tenminste om. In de toekomst geen subsidie dus, daar gaat het mij om. Het lid van Eekelen: Ik kan heel kort zijn. Ik sluit me er helemaal bij aan. Diezelfde vragen die roept het bij mij ook op. Wethouder van der Weeqen: Ik kan daar heel duidelijk in zijn. Vooralsnog vragen ze het niet. Ik kan ze niet ver plichten om geen subsidie te vragen. Iets anders is of wij subsidie geven, maar dat komt dan gewoon hier aan de orde. Nogmaals er staat heel duidelijk, vooralsnog verzoekt HOOR ook niet om startsubsidie. Wij hebben op dit moment niet de intentie om subsidie te geven. Dat hebben we hen ook gezegd. Maar ik kan ze niet tegenhouden om hier een verzoek in de brievenbus te stoppen, dat gaat niet. Het lid SomersZe vragen hier wel in het stuk dat ze van het gebruik van de kabel in de gemeente Halsteren gebruik mogen maken. In het besluit lees ik dat er alleen maar er kenning gevraagd wordt, maar het besluit is nog niet genomen neem ik aan, ook al staat het in het voorstel? Ze vragen om toewijzing van zendtijd voor lokale omroep. En tevens heeft het HOOR toestemming gevraagd voor gebruik van de kabel De voorzitter: Daar moeten ze voor bij Casema zijn. Dat staat onder f.: "De Stichting HOOR heeft met Casema overleg gevoerd over het gebruik van de kabel voor het verzorgen van een uitzending" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 58