32 Wat die gewestelijke samenwerking betreft, prima, uitstekend wij kunnen een bepaald aantal zaken gewoon niet meer aan. Alleen het is ook zo gemakkelijk om straks te zeggen van, de tarieven die stijgen van 92,40 naar 102,65. Dus het kost zoveel meer, dus we doen de belasting gemeentelijk weer wat omhoog en het wordt weer wel betaald. Juist die bewaking van die kosten, en nu de vinger aan de pols houden, dat is niet alleen de taak van die centrumgemeenten die ze dan zogenaamd niet zo graag af willen stoten. Maar dat is ook onze taak denk ik. Daarom die vragen en op merkingen van, prima dat het er komt maar laat ons nu be paalde zaken vastleggen, vaststellen, en die bepleiten bij het oprichten en de verdere voortgang van het oprichten van die gewestelijke milieudienst. Een vraag bijvoorbeeld, nu nemen wij een aantal uren af bij de milieudienst Bergen op Zoom voor een tarief van plusminus 92,--. Als straks die kosten de pan uit rijzen mogen wij dan minder uren afnemen voor zaken die we zelf aan kunnen. Zijn er verplichtingen om altijd datzelfde aantal uren te blijven afnemen om de dienst straks kostendekkend te laten draaien. Dat zijn dan van die vragen die dan opkomen dat je zegt van, het is prima dat het er komt, maar hoe houden we een beetje de vinger aan de pols? Dat wilde ik alleen maar zeggen meneer MouwsVerder alle positieve zaken die er verder in het rapport staan en de ideeën die er rond leven, allemaal prima, maar laat ons alstublieft wel voorzichtig met het geld van onze inwoners omspringen. Het rijks stelt voor om alles maar een beetje minder te doen en wij hier in de gemeente Halsteren, Bergen op Zoom, Roosendaal en elke gemeente in West-Brabant die zullen onze bewoners de bezuiniging van het rijk extra terug moeten vragen om onze begroting weer sluitend te maken. Wethouder MouwsDie algemene beschouwingen van de heer Somers in het algemeen op rijksbeleid die hoef ik hier, denk ik, niet te beantwoorden. Ik denk dat je moet geloven in wat je samen aan wilt pakken. Wij hebben eentwintigste deel van de bevolking van dat StreekgewestAls zodanig kunnen we denk ik ook de eentwintigste inbreng hebben in de besluit- voering. Als u het daar niet mee eens bent bent u tegen democratische beslissingen. Natuurlijk zelfs die mogelijk heid wordt geschapen om minder uren af te nemen. Dat komt niet altijd positief over meneer Somers, want ik bedoel enerzijds willen we samen iets aanpakken, anderzijds opteert u duidelijk voor de krenten uit de pap. Dat is altijd geen positief standpunt. De tarieven zoals ze tot nu toe vastgesteld zijn op vage berekeningen, denk er goed om, maar wel berekeningen zoals tot nu toe mogelijk zijn dan komt men op ruim 92,per uur. We betalen nu aanzienlijk meer aan die ene dienst Bergen op Zoom. We zitten meer boven de 125,per uur, dus met andere woorden we zitten al met dit samengaan voor lopig, op een lager tarief. Wat die kostenstijgingen zullen zijn, dat weten we niet. Ik vind duidelijk het positieve, a. die deskundigheid en b. dat samengaan minder overhead, goed geëquireerd. Ik denk dat dat de burgers allemaal heel duide lijk nodig hebben.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 57