31 Wat die directeuren dan betreft, om er zo'n puntje even uit te halen, dan zitten we inderdaad met een RDA, en dat is even in een plaatje gesteld, maar er komt een eenhoofdige directie. Zij het dat die afdeling RDA toch min of meer geïntegreerd moet worden omdat het Streekgewest eigenlijk voorstelt, ik ben zo brutaal om wij te zeggen omdat ik toch jaren deel uit mag maken van de adviesdienst aan dat DB, om te zeggen van het moet één geïntegreerde club worden. Ik denk dat waar de heer Somers mee begonnen is, er is veel werk, goede deskundigheid nodig. Als wij één vinger in de pap willen hebben dan moeten we op deze weg ingaan. Wat die kosten betreft, ook nu hebben we, zij het een kleine vinger in de pap, om die mee te bepalen. Wat de kosten in de toe komst kunnen zijn, of garanties geven, dat wordt hier altijd zo heel gemakkelijk gezegd, dat kan natuurlijk niemand. Niemand kan zeggen wat het op termijn gaat kosten. Ik denk dat het advies duidelijk is, er komt één directeur, één adviescommissie. Ik kan de heer Somers ook heel duidelijk geruststellen, dus die adviescommissies van wethouders als zijnde portefeuillehoudersbijeenkomsten die worden niet betaald meneer Somers. Dat is allemaal gratis. Mocht er ooit een vergoeding tegenover staan dan is er ook nog een nieuwe wet per 1 januari. Ook dan heeft de gemeente er alleen maar voordeel van want dan moeten die centen keurig netjes aan de gemeenten terugbetaald worden. Dus iedere keer als ik bui tenshuis mag dan komen de centen binnen, dus dan verdien ik extra Wat de huisvesting betreft, ook dat is weer een van de punten dat de Streekgewest duidelijk op de zuinige toer is, namelijk te kijken van, hoe kunnen we het G.G.D. volledig integreren in het goede gebouw in Bergen op Zoom. Zitten we met een gebouw over in Roosendaal, het zou toch te zot zijn om te zeggen van RMD we gaan even een nieuw gebouw zetten. Ik denk dat het heel zinvol is om met de bestaande huisves ting die zaak te benutten, die gebouwen die overkomen. Wat de gedifferentieerde tarieven betreft dat staat in het stuk dat antwoord hebt u zelf gegeven. Het lid SomersMeneer Mouws heeft niet helemaal goed ge luisterd want, punt een zijn wij natuurlijk voor het opbren gen van die gewestelijke milieudienst, dat heb ik dus in mijn eerste drie zinnen gezegd. Meneer Mouws denkt dat er nog beren zitten hier in de omgeving, maar ik heb ze al lange tijd niet gezien. Wethouder MouwsBeren of ratten, dat maakt niet uit. Het lid SomersDat is echt het probleem niet, maar waar het om gaat en dat wordt zo gemakkelijk altijd gezegd, dat is die kostenbewaking. Er wordt zo gemakkelijk gezegd we kunnen geen garantie geven dat het tarief niet hoger wordt dan 92,40. Wij hopen dat het lager wordt. Er wordt zo gemakke lijk gezegd, het zou toch te zot zijn om een nieuw gebouw weg te zetten. We hebben in het verleden de laatste jaren nogal wat nieuwe gebouwen bij overkoepelende organisaties zien bouwen toch. Bijvoorbeeld het Werkvoorzieningsschap ik noem maar iets. Dat gebeurt toch gewoon allemaal wanneer dat nodig is?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 56