30 Tot mijn grote spijt lees ik in de begroting dat onder post 723.10 de subsidie in dit kader niet kan worden opgevoerd omdat er voor 1994 nog geen plannen ingediend zijn. Is het niet verstandig om toch wat plannen, goede plannen, tegen die tijd voor die 25 procent te bedenken? Samengevat stellen wij als Leefbaarheid voor om de gewestelijke milieudienst in ieder geval te voorzien van één directeur, van één advies commissie. De huisvesting te laten plaatsvinden in Bergen op Zoom of Halsteren, maar Bergen op Zoom heeft wat meer gebou wen beschikbaar. In ieder geval op korte termijn streven naar gedifferen tieerde tarieven, hoe dat ook moge uitpakken. Wethouder MouwsMeneer Somers heeft het rapport goed gele zen en zelf zijn eigen vragen beantwoord. Dus dat is heel simpel. Ik kan hem waarschijnlijk niet overtuigen van het feit dat je moet geloven in een samenwerkingsverband als het StreekgewestAls je daar niet in wilt geloven dan vind je alle beren op de weg. Dat idee kan ik van de heer Somers nog steeds niet loskomen dat hij te veel beren ziet. Halsteren is met name een van de eerste gemeenten in het verleden die juist op zo'n dienst heeft aangedrongen. We hebben gezegd de toekomst brengt vele problemen in het kader van het milieu mee. Het was het raadslid Walthuis die ooit hier als eerste een motie over bedacht heeft. Unaniem door de raad aangeno men en zo zijn we altijd in het Streekgewest ingegaan. Een serie andere gemeenten hebben dat op termijn eigenlijk ook gezien. Alleen de uitvoering was erg moeilijk en dus hebben we een soort tussenweg gevonden door de twee milieu-organi saties van de centrumgemeenten te hanteren en daar uren in af te nemen. Toen heeft het Streekgewest op aandringen, onder andere van Halsteren, duidelijk het bureau Bereschot opdracht gegeven van bekijk dat eens. Toen kwam er uit dat ongeveer die instelling zoals we die tot nu toe hebben dat die twintig procent te duur is. Zijnde dus een grote overhe ad en overlappen van deskundigheid en dat soort zaken. Het zou dus beter zijn om tot een gewestelijke dienst te komen. Nu denken wij als kleinere gemeenten heel vaak dat die grote altijd staan te dringen om dat af te stoten. Niets is minder waar. Het zijn zelfs die centrumgemeenten die gezegd hebben, we houden het liefst die eigen dienst, want dan maken we het helemaal zelf uit. Uitgerekend die angst die de heer Somers nu ventileert als zijnde van, hebben we nog invloed op het bestuur. Tot voor kort hadden we nul komma niets invloed, want wij konden alleen maar of we dat wilden of niet, van de gemeente Bergen op Zoom uren afnemen tegen een prijs volle dig door hen bedacht. Door dit nu gewestelijk te brengen, dan hebben we én invloed op die tariefvorming, én invloed op het bestuur, zij het na tuurlijk niet meer dan Halsteren recht heeft gezien de formatie van het algemeen bestuur van dat Streekgewest. Dus de normale democratische gang van zaken zoals we die inder tijd afgesproken hebben met onder andere de G.G.D., met alle mogelijke andere afdelingen en ook met name het RDA. De Regionale Dienst Afval.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 55