29 Als ik dat in het stuk lees en de regionale dienst afvalver wijdering wordt geïntegreerd dan groeit dat in een aantal jaren zoals ik uit de stukken lees van 44 naar 59 formatie plaatsen. Voor degenen die het niet geloven, het staat op pagina 71 van het stuk. Op pagina 79 staat ook dat er twee directieleden moeten komen. Ik denk dat er één voldoende moet zijn. Er wordt ook verteld dat er twee adviescommissies moeten komen. Weliswaar beargumenteerd en de desbetreffende portefeuillehouders van de diverse colleges die milieu in hun portefeuille hebben, die moeten die maar gaan bemannen. Dus de commissie milieu. Meestal is het toch ook zo dat de afvalverwijdering ook in diezelfde portefeuille zit. Dat betekent dat die wethouders in twee commissies zitting gaan nemen. Dat kost geld, tijd. Zijn daar twee commissies voor nodig? Ik denk dat je die portefeuillehouders een groot plezier doet door eer één commissie van te maken en boven dien bespaar je daar weer wat kosten mee denk ik. Een pro bleem wat ook weer boven komt drijven is natuurlijk de huisvesting. Er wordt nu een bedrag van 380.000,voor weggezet. Het gebouw van de G.G.D. in Roosendaal wordt genoemd als huisvestingsplaats. Wie vertelt me niet dat over een paar jaar een gebouw weggezet moet worden van zoveel miljoen? De milieucommissie Bergen op Zoom is voorstander om bijvoorbeeld in Bergen op Zoom deze milieudienst te huisves ten. Ik kan daar wel enigszins mee meevoelen. Daar gaan ze een prachtig nieuw gemeente-administratiekantoor bouwen heb ik vernomen voor een paar miljoen. Er komen weer wat andere gebouwen leeg te staan. Misschien dat een van die gebouwen in Bergen op Zoom best geschikt is om de milieudienst in te huisvesten. Het zou ook kunnen zijn dat de meeste zaken betreffende de wet op milieubeheer toch in deze regio zitten gezien de zwaarte van de bedrijven die er allemaal staan. Met andere woorden alles bij elkaar genomen, wat gaat die milieudienst ons op langere termijn kosten en kunnen we daar straks nog invloed op uitoefenen? Ik denk dat we nu al wel enige voor waarden moeten stellen. Bijvoorbeeld, het wordt ook ergens aangeroerd in het stuk van het gewest geloof ik, er wordt geopperd om gedifferentieerde tarieven aan te brengen. Daar zijn wij onmiddellijk voor. Zwaardere tarieven voor de vergunningverlening bijvoorbeeld en lichtere tarieven voor de handhavingsactiviteiten. Het zou een reuzegoed idee zijn. Een vraagje die ik nog heb. Het verlenen van milieuvergun ningen en bouwvergunningen. Die zijn de laatste tijd aan elkaar gekoppeld. Ik neem aan dat dat dezelfde procedure blijft en levert het in het leven roepen van de milieudienst problemen op? Of gaat het langer duren? Dan lees ik ook in een van de stukken nog, dat is misschien een vraag voor meneer van der Weegen, dat in het kader van de milieutaken Bugm en NMPplus, wanneer je in deze grote organisatie mee gaat doen dat er in ieder geval voor gemeenten die kiezen voor die verdergaande samenwerking, dat er 25 procent op de rijksbijdrage beschikbaar komt als douceurtje ter verzach ting van de pijn.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 54