27 Ik denk dat het voor beide kanten de beste oplossing is om te beslissen wat u voorstelt. Het lid RoksIk wil toch het volgende voorstellen. Ik vind dit wat we nu doen vrij ongelukkig. Ik heb al duidelijk ge maakt dat ik in het rapport niet geloof en ook in het bedrag niet en hoe hoog het moet zijn daar blijf ik verder buiten. Ik zou ontzettend graag zien dat het college een contra expertise van de familie afwacht en die cijfers naast elkaar legt Ik kan me niet voorstellen dat er op dit moment ineens zo'n ontzettende haast is geboden om nu die 60.000,-- over te maken, het is overigens zo wanneer de familie Beijaerts bezwaar maakt tegen dat bedrag dan blijft dat toch bij de heer Jochems in zijn kas zitten voorlopig. Het is niet zo dat de gemeente zegt, de raad die neemt op donderdag 23 september een besluit om 60.000,-- aan de familie Beij aerts over te maken en de familie Beijaerts gaat daarmee niet akkoord, dat het bedrag toch gestort wordt. Ik stel voor om door de familie Beijaerts een contra-exper tise te laten doen... De voorzitter: Dus gewoon een ordevoorstel, nu niet beslui ten. Daar komt het wel op neer. Het lid RoksDat klopt. De voorzitter: Dat is duidelijk. Om het besluit aan te houden in afwachting van contra-expertise. Het enige wat ik daarop kan zeggen is, dat wij die gelegenheid, die ligt nu al van januari 1992. We leven nu in september 1993. Al die tijd is dus de gelegenheid geweest om wat dan ook in te dienen. Ze hebben dat rapport ook meteen gehad. Daar is nooit geheimzinnig of wat dan ook over gedaan. Er is nooit één cijfer of één streep papier richting ons gekomen op dat punt. Ik zie ook geen enkele aanleiding waarom dat nu in eens, welke medicijnen voor welke kwaal eigenlijk zou zijn. Op dit punt is de familie ook niet echt scheutig met infor matie geweest. Ook aan het tot stand komen van het rapport, daar hebben ze niet aan mee willen werken. Het lid RoksBij interruptie is het zo, u weet dat ook. de familie Beijaerts kan pas bezwaar maken op het moment dat er een officiële uitspraak van de raad ligt. De voorzitter: Helemaal niet. Het lid RoksOfficieel kun je pas bezwaar maken als offi cieel bekrachtigd is dat het bedrag goedgekeurd wordt. De raad neemt vanavond een besluit wel of niet het bedrag goedkeuren dus er kan morgen bezwaar gemaakt worden. De voorzitter: In de eerste plaats is het natuurlijk niet zo, maar goed, we komen nu een beetje op zijsporen geloof ik. De familie had natuurlijk gelijk kunnen zeggen van, niet alleen het is te laag, wat ze gelijk gezegd hebben, maar die had natuurlijk ook kunnen onderbouwen. Er is niets in de weg om dat te doen, dan hadden hier gewoon twee stukken op tafel gelegen en hadden wij gezegd, nou raad zeg het maar. Dat hebben ze niet gedaan. Ik weet niet waarom. Dat is niet ge beurd. Dan zijn we gewoon uitgepraat.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 52