26 Het is zo, wat u zegt er zitten ook morele kanten aan. U hebt gezegd, in de stukken staat van onzorgvuldig bestuur geloof ik. Nu zegt u erbij we zijn ook juridisch voor een stuk aansprakelijk. Dat had ik niet zo begrepen. Gezien die uitleg kan de Werknemerspartij toch met uw voorstel akkoord gaan. De voorzitter; Eerst even naar de heer Roks toe. Dat is in derdaad het verschil in inschatting. Wij zijn er van uit gegaan, wij willen een procedure starten waarbij je gewoon een korte klap maakt. Waar je met een voorstel op tafel komt dat je zegt, hier is een geval aan de orde waarbij zoals dat zo mooi heet, niet alle kosten ten laste van de belanghebbenden kunnen blijven. Wij moeten daar zelf het initiatief in nemen. Doen we dat niet, dan wordt straks gewoon onze beschikking vernietigd. En zegt u van daar klopt helemaal niets van, ze kunnen zo maar niet die inrichting sluiten, die mensen moeten ook eten. Dus gemeente doe uw huiswerk maar over. Dat betekent dat je een jaar mis schien twee jaar gewoon verliest. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om een zodanig besluit straks te nemen dat de rechter zal zeggen, of de Raad van State van, ja, nou ja, er kan misschien nog een discussie zijn over de hoogte van het bedrag, maar de gemeente heeft er wel serieus naar gekeken. Dan kunt u wel zeggen, dat taxatierapport daar geloof ik niet zo in en zo. Nogmaals wij hebben toch zonder meer vertrouwen in de juridische deskundigheid ook met name van de SAOZ en in de kwaliteit van de informatie die zij ons tot nu toe in andere zaken verstrekt hebben. Wij zijn daar nog nooit mee van een koude kermis thuisgekomen. Wat dat betreft denk ik dat dat zo'n vaart niet zal lopen. In uw gedachten- gang lopen wij een serieus risico, tenminste dat schatten wij zonder meer zo in, dat je gewoon het risico dat je loopt dat je enkele jaren verliest. Ook omdat je achterover gaat zitten en de Raad van state heeft zonder meer gezegd, ook op basis van jurisprudentie die nu beschikbaar is, zo ga je gewoon niet met burgers of bedrijven om, dat kan niet. Vandaar. Meneer van Eekelen geeft het nog eens aan en mevrouw van Akkeren ook. Op die manier proberen wij dus zoals gezegd een korte procedure te maken, waarbij geen eindeloze discussies ontstaan over wie nu wat gedaan heeft. Wij denken een moge lijkheid te hebben om toch samen met dat traject waarvan je zegt wij geven alle medewerking om, laten we zeggen dat be drijf op een fatsoenlijke manier te verplaatsen, om toch tot een goed einde van deze ongelukkige zaak te kunnen komen. De voorzitter: Wenst iemand hoofdelijke stemming? De heer Roosenboom. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Het lid Roosenboom: U hebt wel begrepen in het betoog dat wij in eerste instantie hebben gevoerd dat wij het volkomen oneens zijn met uw voorstel. Op grond daarvan zal de Groepe ring Leefbaarheid ook tegen gaan stemmen. Maar wij vragen wel hoofdelijke stemming. Het lid van Akkeren-Brand: Ik hoop dat u in overeenstemming komt met die familie Beijaerts en dat het allemaal niet nodig is wat er allemaal verder gaat gebeuren.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 51