25 Ik meende dat ik dat in het begin ook aangegeven had, dat die bereidheid er zeker is en dat dat ook gewoon wat ons betreft los staat, dit gaat duidelijk over de hinderwetver gunning en dat andere traject is gewoon proberen in goed overleg ergens uit te komen. Tot zover in eerste instantie van de kant van het college. Het lid van Akkeren-Brand: Die laatste opmerking die u ge maakt hebt heeft me toch wel een beetje gerustgesteld. Ik denk als ze werkelijk door gaan procederen, ik weet niet wie er dan gelijk gaat krijgen, maar het is wel een ontzettend lange proceduregang en die wil ik de familie Beijaerts zeker niet aandoen. Het lid RoksOm op mevrouw van Akkeren aan te sluiten, die lange procedure wil ik ook de familie Beijaerts niet aan doen. Maar ik vind wel dat de familie Beijaerts recht gedaan moet worden. Ik wil toch ook, u maakte de splitsing al wat betreft de Hinderwet denk ik dat we helemaal niet van mening verschillen. De V.V.D. is in ieder geval van mening dat de stieremesterij aan het Vogelenzang daar niet kan blijven. Strikt terug naar de formele werkelijkheid en u gaf het zelf al aan, dat dient over een hinderwet vergunning te beschik ken daar. Die is er niet, ketting op de deur. Na alle cou lance die de gemeente al gedaan heeft. Dan kun je twee richtingen uit. Je kunt zeggen we sluiten het bedrijf omdat er geen hinderwetvergunning is. De familie Beijaerts zegt, prima, ik mag mijn bedrijf niet voortzetten. De gemeente heeft, en dat is al tien keer gezegd, dat gedoogd. Dus we gaan een bedrag opstellen wat de gemeente aan schade vergoeding zou moeten betalen. Of dat meer is dan 60.000,dat wil ik op dit moment niet zeggen. Dat zal dan aan de hand van cijfers aangetoond moe ten worden. Dan draaien we de zaak om. Dan gaan we als ge meente rustig in de wachtkamer zitten en we wachten tot de claim van schadevergoeding op tafel komt. Wat doet het college nu, die zegt we gaan een bedrag be schikbaar stellen en als er straks een procedure komt en de gemeente verliest dat dan komen we terug naar de raad en dan moet dat bedrag x-guldens meer, minder zal wel niet, maar x- guldens meer zijn. Dan zijn we in feite net zo ver. Ik voel wel iets voor het idee om te zeggen, de hinderwet werken we af en we wachten de schadevergoeding af, gebaseerd op reële cijfers. Ik bestrijd wat u zei over SAOZHet zal best een prima advies-bureau zijn en dan spreek ik toch enigszins uit ervaring. Als ik als free-lance taxateur zo'n rapport bij de jurist op zijn bureau leg, dan heb ik het per omgaande post terug. Dan zegt hij Roks maak maar een ander. Vandaar dat ik denk dat de gemeente ontzettend weinig kans maakt om met een dergelijk taxatierapport zaken te winnen. Ik zou dan gewoon de raad het volgende voorstel willen doen. Werk de hinderwet af en wacht de schadeclaim van de familie Beijaerts maar af en laat ons er dan in de raad over discussiëren wat juist is Het lid van Eekelen: Wij hebben hier in onze fractie langdu rig over gesproken. Het is best een heel moeilijk punt en wij waren dan ook als partij daarin nogal wat verdeeld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 50