15 De voorzitter: Ik denk dat dat inderdaad het geval is. Naar de heer van Eekelen toe zijn conclusie van grote pro blemen. Gelukkig als het om echt grote problemen gaat, dan gaat het niet op, want wij zijn in de gelukkige omstandig heid, we hebben, dan moet ik het even goed uiteen zetten, een rampenplan en je hebt rampenbestrijdingsplannen. Vanuit dat rampenplan moeten rampenbestrijdingsplannen gemaakt wor den. Nu zijn wij samen met Bergen op Zoom een van de weinige gemeenten nog in het Streekgewest waar inmiddels zo'n ram penbestrijdingsplan wel is. Voor General Electric gemaakt en ook voor Cargill zitten daar gedeelten in. Dus wat dat be treft is het nog niet helemaal operationeel. Dat ligt kant en klaar en iedereen die daarbij betrokken is weet precies wat hij doen moet. Zelfs voor de kernenergiecentrale in Doel zijn van de zomer de overeenkomsten getekend om daar ook waar het gaat om eventuele ongelukken die zich daar voor zouden doen, om de bestrijding daarvan in goede banen te leiden. Als het er nu echt om gaat van wat is nu datgene wat ons concreet het meest bedreigt daar is gewoon goed in voorzien. Maar ook die dingen moeten up tot date gehouden worden. We praten hier natuurlijk over een voorstel wat betrekking heeft op het totale Streekgewest. Er zullen misschien ook voor Halsteren zelf, maar dat moet de risico-analyse nog leren, maar ik denk wellicht voor de Halsterseweg, in elk geval voor het Schelde-Rijnkanaal nog aanvalsplannen gemaakt worden om daar dus specifieke ongevallen te weer te kunnen gaan. U vertolkt een standpunt wat mij deed terugdenken aan de tijd dat de C.P.N. nog bestond, want die zouden dat ook zo gezegd hebben van, die bedrijven moeten dat maar betalen want daar hebben we toch al zoveel last van die kunnen dat er wel bij doen. Daar kunnen we toch moeilijk rekensommen op loslaten. Als je kijkt hoeveel werkgelegenheid er gemoeid is met bedrijven waar ongelukken kunnen gebeuren. Hoeveel belasting moet je ook weer betalen, enfin noem maar op. Ik denk dat de brand weerzorg in Nederland bij mijn weten iedereen uitstekend zijn best doet om het ongeluk of wat er ook gebeurd is, zo snel mogelijk op te lossen. Over rekeningen en zo daar wordt niet over gepraat. Ik denk dat we daar verstandig aan doen om dat zo te houden, want je zult toch moeten helpen. Ik denk dat het gewoon een belangrijk onderdeel is van onze samenleving dat dat geregeld is. Dat arm of rijk zich daar geen zorg over hoeft te maken of hij de rekening van de brandweer wel kan betalen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 40