13 Er zou so wie so met anderen moeten worden samengewerkt. Die twee dingen bij elkaar. De gebrekkige capaciteitsinzet waar door dus ook, we kunnen nu wel zeggen er valt wat vrij, maar dat is gewoon marginaal, dat kun je niet echt ramen van dat is misschien een achtste van de tijd van iemand. Dat is de ene kant. Een andere kant is dat we op die manier ook meer moeten werken met gewoon een soort regionale staf van mensen die dan inzetbaar zijn. Wat de heer Roosenboom uit om te zeggen van, dat rampenplan functioneert niet. In zijn meest extreme situaties zouden we inderdaad gewoon tegen die gren zen aangelopen zijn die ik net schetste. Wat de heer Roosen boom zegt van die rampenbestrijding was al geregeld. Ik ben daar natuurlijk verder niet bij geweest, maar er is inder daad bij de opzet van de regionale brandweer, de nieuwe brandweerwet, zijn de taken van de B.B. naar de brandweer gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook de taak van het hebben van een actueel rampenplan, het hebben van actue le rampenbestrijdingsplannen, het maken daarvan, dat dat ook allemaal in dat pakket gezeten heeft. Men heeft in eerste instantie een soort basis afgesproken van, dat moet de brandweer kunnen, die moet dus ook bij ram pen ingeschakeld worden, helpen blussen, redden noem maar op. Met name in de preventie moet er veel geïnvesteerd wor den. Er zijn ook preventiemensen, echte bouwkundigen die daar allerlei bouwplannen op dat punt zitten te bekijken. Het is met name in de laatste jaren dat het punt van de rampenbestrijding in die zin ook meer tot leven komt. We moeten toch eerlijk zeggen dat er toch lange tijd papieren gebeurtenissen geweest zijn, gelukkig maar. Maar dat natuur lijk de afgelopen jaren, niet alleen in Nederland maar eigenlijk over de hele wereld het aantal rampen alleen maar toeneemt. Daardoor dus ook het besef dat er veel meer, flink getraind moet worden en daar ook capaciteit voor ter be schikking moet worden gesteld. Die capaciteit schiet bij menige gemeente tekort. Doordat nu samen te doen kunnen we dus in een keer een aantal van die plannen maken. Dat is natuurlijk belangrijk. Of plannen, dat zijn de echte uitwer kingen van die plannen, want die plannen zelf zijn er al. Wat zeker zo belangrijk is en vandaar dat het inderdaad om structurele kosten gaat, dat is dat we up to date blijven en dat er ook met de mensen geoefend wordt. Dat iedereen ook een beetje weet wat er van hem of haar wordt verlangd. Ik denk dat het best zo kan zijn dat u gelijk hebt vanuit uw idee van, de brandweer zou ook voor de rampenbestrijding zorgen, maar dat in de afgelopen jaren het denken over de rampenbestrijding in zijn algemeenheid zich gewoon verder ontwikkeld heeft en daar toch meerdere eisen aangesteld worden dan men laten we zeggen acht jaar geleden dacht. Het lid van Eekelen: Dat betekent dat als er zich nu een ramp voordoet dat we een groot probleem hebben. U zegt zelf, op het ogenblik is het krakkemikkig, dus als er zich nu een ramp voordoet hebben we een groot probleem. Verder vraag ik me af, bedrijven zullen waarschijnlijk de ramp veroorzaken. Wij zullen dat zelf als burgers niet kunnen doen, het zal door bedrijven gebeuren denk ik.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 38