12 Ik blijf toch volhouden, helaas kan ik dat niet hard maken omdat ik niet de gelegenheid heb gehad om dat allemaal op te zoeken, dat bij het samengaan ook dat onderdeel rampenbe strijding een onderdeel was van het pakket. Dat daar mis schien later niet zoveel aandacht aan is besteed en dat wij daar nu twee mensen voor moeten benoemen omdat op papier te zetten en actueel te houden. Het lijkt me nogal veel. Ik wil niets denigrerends over de vrijwillige of beroepsbrandweer zeggen. Ik heb daar ook zevenendertig jaar deel van uit mogen maken, maar een brandweerman wordt pas actief wanneer er inderdaad iets brandt. Het gebeurt nog weieens dat hij ook gewoon piketdienst heeft. Niet dat ik zeg dat hij met zijn duimen zit te draaien, maar ik kan me toch niet voor stellen dat er momenten zijn dat het toch ook wat rustiger is en dat er toch mensen daarmee bezig kunnen zijn. Dus die overbelasting zie ik zo een, twee, drie niet. Ik wil alleen maar eindigen dat ik toch nog die stukken na ga kijken en mocht het zo zijn dat ik gelijk zou hebben, maar ik beweer dat hier vanavond niet, hou me ten goede, dat ik toch de vrijheid heb om daar nog op terug te komen. Wij zullen ons niet tegen dit voorstel verzetten, omdat ik niet zwart op wit kan aantonen dat dit indertijd bij het samensmelten van die twee regionale brandweren, dit ook tot het dienstenpak ket hoorde. Het lid van Eekelen: Dit voorstel roept toch ook wel een vraag bij mij op. Er is in 1989 een gemeentelijk rampenbe strijdingsplan in werking getreden. Nu vier jaar later moet er weer een krediet beschikbaar worden gesteld voor een ge meentelijk bestri jdingsplan. Dit betekent dat het in 1989 goedgekeurde en ingestelde rampenplan waarschijnlijk onvol doende functioneert. Verder zie ik dat de financiële bijdra ge aan het regionale orgaan 9.000,-- is. Dat betekent dus voor die twee man die daarvoor in dienst gaan komen. Mijn vraag is ook, is het dan lokaal geen bezuinigingsbedrag wat er tegenover staat? Ik neem aan dat het gemeentelijk be stri jdingsplan van 1989 dat daar ook mancapaciteit in zit en die valt hier niet kwijt. Dan denk ik dat het misschien wel 9.000,-- minder zou moeten zijn. De voorzitter: U raakt precies de kern van de zaak met uw laatste vraag. Het punt is namelijk dat alle gemeenten over het algemeen een mooi rampenplan hebben. Maar vervolgens, althans in gemeenten van onze omvang, ontbreekt het aan de tijd en capaciteit om daar handen en voeten aan te geven. Men is gewoon tegen de grens aangelopen van de mogelijkheden die wij hebben met beperkte menseninzet die wij kunnen bie den om dat rampenplan handen en voeten te geven. Om een voorbeeld te noemen, je moet in het geval dat er in grote mate geëvacueerd moet worden, moeten er voertuigen gevorderd worden, er moeten dingen gedistribueerd worden, daar heb je gewoon een heleboel mensen voor nodig. Wij zijn daar hier in Halsteren wel mee bezig geweest. Degene die bij ons met de uitvoering van het rampenplan was belast, die liep gewoon tegen de grenzen aan dat die alleen binnen onze organisatie daarvoor onvoldoende mensen had.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 37