5 Wethouder MouwsDat weet ik niet. De voorzitter: Ik stel voor dat er misschien in commissie verband nog een keer op teruggekomen wordt. Wanneer de schade door de verzekering is vastgesteld en we kijken wat we terugkrijgen, dat daar dan nog eens in commissieverband wat meer gedetailleerd over gesproken wordt. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 3. VOORSTEL AANPASSING REGELING MEDEGEBRUIK GEBOUWEN BIJZONDERE SCHOLEN. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 4VOORSTEL GEEN PLAN VAN SCHOLEN VAST TE STELLEN VOOR DE PERIODE 1995/1997. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. 5VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE "VERORDENING LEERLINGENVER VOER GEMEENTE HALSTEREN" Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 6VOORSTEL TOT VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE REKENINGEN 1992 VAN HET GRONDBEDRIJF, DE DIENST GEMEENTEWERKEN, DE DIENST SPORT- EN OPENLUCHTRECREATIE, ONTMOETINGSCENTRUM "DE WITTEN- HORST" EN DE ALGEMENE DIENST. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders 7. VOORSTEL TOT HET NIET-ONTVANKELIJK VERKLAREN VAN ENIGE BEZWAARSCHRIFTEN Het lid Roosenboom: Het zal juridisch allemaal wel correct zijn dat de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Maar het feit dat deze mensen reageren dat is toch wel iets wat ons aanspreekt. Mensen lezen in de krant een verhaal, ik vond het toen ook een beetje een verwarrende discussie in de raad, wie wat ging betalen. Er zijn toen ook afspraken gemaakt hier in deze ruimte, dat het college als er helemaal concreet zaken beslist zouden moeten worden, terug bij de raad zouden komen. Er zijn nadien ook gesprek ken geweest met de bewoners, met vertegenwoordigers van het college. Ik ben daar niet bij geweest. Ik heb ook een ver slag gelezen in de krant. Het moet daar schijnbaar ook een beetje rumoerig aan toe gegaan zijn. Ik vind, de mensen zijn nooit te vroeg met hun gedachten kenbaar te maken. Vaak zijn ze altijd te laat. Nu zijn ze eens een keer op tijd en dan zijn ze kennelijk te vroeg. Maar het is toch voor de raad duidelijk dat wat de mensen schrijven dat het geen eenvoudi ge zaak wordt om daar iets te ontwikkelen. De Groepering Leefbaarheid die steunt toch ook de gedachten van deze men sen. Er zijn mensen die wonen er al lang en die maken nu al bij voorbaat bezwaar dat zij op een hoop worden gegooid met degenen die daar het grootste profijt van willen hebben.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 30