4 Dus wel een brandverzekering zo wie zo, maar tegen inbraak en diefstal dat is bij de overheid niet gebruikelijk. Wat die offertes betreft. We hebben hetzelfde beveiligingssys teem genomen dan van het andere gemeentekantoor. We hebben daar goede ervaringen mee. Vandaar die ene offerte. Het lid SomersWat betreft die verzekeringsteruggave willen wij toch achteraf graag inzicht in die zaak. Wat de woorden van de wethouder betreft, dat het niet gebruikelijk is om inventaris te verzekeren. Dat verbaast mij een beetje, ook al is het de overheid. Als je kijkt wat het nu kost en als je weet wat inboedelverzekeringen kosten, dan verbaast me dat Omdat je voor enkele honderden guldens, zeker wat dit bedrag betreft, toch een inboedelverzekering hebt. Als je leeg staande gebouwen hebt, of dat nu gemeentegebouwen zijn of gebouwen van voetbalclubs of kantines of weet ik wat. Je taxeert die waarde van die inboedel en je laat die gewoon verzekeren. Dan ben je van de problemen af. Ook al schrijf je ze in vijf jaar af, na vijf jaar wordt het opnieuw aange schaft en de inboedelverzekering blijft lopen. Die is niet zo kostbaar. Dan wil ik toch vragen om eens te informeren naar de kosten van inboedelverzekering, want als je kijkt wat dit nu kost dan is dit toch een fors bedrag vinden wij. Het lid van Eekelen: mijn vraag is toch ook, het kan wel niet gebruikelijk zijn bij gemeentelijke gebouwen om te verzekeren, maar ik zou toch inderdaad ook eens dat onder zoek willen voorstellen. Ik kan me nog voor de geest halen dat we ongeveer tien jaar terug met de scholen bezig geweest zijn om hen te stimuleren om verzekeringen af te sluiten. We hebben toen ook gelden uitgetrokken voor inbraakvrije ruim ten op alle scholen. Van die kant uit is eigenlijk stimula tie van het gemeentebestuur uitgegaan. Nu zeggen we zelf, het is niet gebruikelijk dus dan doen we het maar niet. Dat verbaast me toch een beetje. Wethouder MouwsNog eens een keer achteraf kaarten. Naar de heer Somers toe, met name die vrijstaande gebouwen zoals kantines en dat soort zaken, zijn bijna niet te verzekeren. De prijzen daarvoor zijn dermate hoog dat bijna geen enkele verzekeringsmaatschappij, tenzij tegen superhoge premie, die zaak willen nemen. Naar de heer van Eekelen toe. Wij hebben de scholen gestimuleerd een inbraakbeveiliging aan te leg gen, maar de mees ten weten ook nog goed hoe het met ons ge bouw voor Gemeentewerken ging. Op een zeker ogenblik werd een bedrag vastgesteld en dat was het. Daar moest het voor uitgevoerd worden. Toen zat iedereen dermate op de penning dat er gezegd is van, geen cent meer. Nog eens een keer, het is achteraf praten. Wij vinden nu ook dat die beveiliging, dat dat noodzaak is. Gezien de hoge bedragen zijn we toch overgegaan tot nu wel een diefstalverzekering. Als je vier, vijf jaar geen inbraak krijgt dan ben je er dik aan uit. Dan zijn de zaken afge schreven. Het lid SomersIs dat onderzocht wat die premies zijn? Wethouder MouwsDat is inderdaad onderzocht ja, allicht. Het lid Somersen hoe lagen die premies dan?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 29