3 Wat uw voorstel betreft om 70.000,-- beschikbaar te stel len uit de investeringsreserve, hadden wij graag inzicht wanneer de omvang van het bedrag betreffende de verzeke- ringsteruggave voor de brandweergereedschappen bekend is. Dat dan, dat lijkt me verstandig of vanzelfsprekend, dit bedrag teruggestort wordt in de investeringsreserve. Afhan kelijk van die hoogte want ik ben niet bekend met de hoogte van dat bedrag. Wanneer de verzekering dat uitbetaald dan lijkt het me vanzelfsprekend dat dat teruggaat naar die investeringsreserve De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, dat is gewoon de laatste regel van het pre-advies. Dat staat er gewoon in. Het lid van Eekelen: Een beetje van hetzelfde eigenlijk. Op zichzelf zijn wij het met dit voorstel wel eens, maar het verbaast me toch dat er niet gelijk met de ingebruikname van het nieuwe Gemeenteterrein en gebouw, een verzekering is af gesloten tegen inbraak en diefstal. Ik neem ook aan dat dit de enigste tekortkoming is als het gaat om verzekeren van inboedel van gemeentelijke gebouwen, want het zou best kun nen dat er nog meer gebouwen zijn waar ook geen verzekering is afgesloten voor inbraak en diefstal. Dat zou toch kwalijk zijn. Verder is ons opgevallen dat een beveiligingssysteem is aangebracht door een firma uit Breda. Ik heb bij de stuk ken gezien dat er maar één offerte van lag. Ik dacht dat het een goede gewoonte was dat er hier in de regio, en met name ook zelfs in de gemeente, gekeken wordt of er geen firma's zijn die over dezelfde kennis en deskundigheid beschikken om beveiligingsapparatuur aan te brengen. Ik denk dat er die ook is. Dat verbaast me een beetje, dat we één offerte hebben en dat die dan ook nog uit Breda komt. Wethouder MouwsAchteraf! Dit was allemaal anders geweest als we dit van te voren natuurlijk geweten hadden. Het is heel triest dat met het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw we ook vrij veel nieuwe inventaris hebben aange schaft. Dat was een samenloop van omstandigheden. Des te triester is het dat nu juist dit soort zaken de aandacht van dieven hebben getrokken. Het is niet gebruikelijk de zaak te verzekeren, omdat de afschrijvingstermijn van dit soort inventaris vrij snel is. Vier, vijf jaar afschrijving van een aantal zaken, toch zeker zaagmachines en dat soort zaken. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Naar de heer Somers toe, in die derde alinea, daar staat "van een bevei ligingssysteem en het gebouw en dat soort zaken". Dat moet natuurlijk zijn "in het gebouw". Sorry, dat daar een type foutje ingeslopen is. Het gebouw is natuurlijk wel verze kerd. Opstalverzekeringen hebben we altijd, maar de inventa ris was niet verzekerd. In samenspraak met de politie, die heeft ons duidelijk geadviseerd, omdat het gebouw toch min of meer geïsoleerd ligt. Ondanks het feit dat er nu metter tijd nu wel buren komen, is ons geadviseerd het beter te doen. Tussen aanhalingstekens, én de zaak tegen inbraak te verzekeren, én een alarminstallatie aan te brengen. Naar de heer van Eekelen toe. Niet voor alle gebouwen van de gemeente hebben we een inbraakverzekering.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 28