Co NOTULEN VAN DE RAADSVERGADERING D.D. 20 JANUARI 1994. 2VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE BUI TENGEWONE RAADSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 1993 EN DE RAADSVERGADERING VAN 16 DECEMBER 1993. De voorzitter: Over de notulen van 12 november is medege deeld dat de naam van de heer Adriaansen niet vermeld is, noch bij de afwezigen en noch bij de aanwezigen. Wij zouden graag voor willen stellen om dit alsnog op te nemen De raadsvergadering van 16 december. Daarin is een omis sie begaan. Er zijn namelijk twee brieven aan de gemeen teraad gezonden die niet behandeld zijn in de laatste raadsvergadering. Een is aankoop grond en ander is in richting berm Kijkuit nummer zes. Allebei is het onderte kend door dezelfde mensen. Van Aart-van de Zande en van den Eijnden-Suijkerbuijk. Hierbij excuus. Wij zullen trachten om zo snel mogelijk daarop een antwoord te geven. We zullen het hier even bij betrekken. In de notulen van de raadsvergadering van 16 december op blad zijde 23 de zevende regel van onder, daar staat, wellicht heeft eenieder van u er overheen gelezen, het woord "Hindoe" maar het moet "Indo" zijn. Kan iedereen met deze wijziging akkoord gaan? Niemand opmerkingen ten aanzien van de notulen? Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 282