van: 2 0 JAK. 1S31! 29 Ik hoor uit uw mond regelmatig van, de burger moet betalen. Dus ik denk dat ze zeker in elk geval af zullen wegen dat ze zinvolle besluiten nemen ook met betrekking tot het aantal commissies. Daarnaast moet ook ene commissie natuurlijk zinvol zijn. Daar hebben we 14 oktober uitdrukkelijk met elkaar over gesproken. Ik doe overigens nog niet voor de tiende keer mee aan de verkiezingen en ik hoop dat ook ni te hoeven doen om Halsteren nog te besturen. Ik hoop dat er dan jonge bestuurders staan die mij voor die tiende keer 1 elk geval aflossen. Dat is een andere insteek dan die meneer Roosenboom kiest. a.or,H, Ik sluit nog even af met punt 24. Dat is niet aan g toegevoegd. Ik neem aan dat u het daarmee eens bent met ons voorstel, dat wij geen brief sturen aan mevrouw Dal®s- Die zal in elk geval ook te weten komen waar Halsteren ligt dan en dat is denk ik een hele goede zaak. Dat was de laatste vergadering in 1993. Hopelijk in 1994 met een nieuwe raadsvoorzitter die u mia schien wat korter zal houden dan deze voorzitter. Maar denk dat het af en toe ook eens moet lopen zo het loopt. Dat is best eens goed. SLUITING 2 Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter om 21.35 uur de verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 281