28 Er zijn in elk geval geen concrete plannen in welke zin dan ook, om daar wijzigingen in aan te brengen. Dat wil niet zeggen dat dat voor de toekomst en voor de eeuwigheid gegarandeerd is. We hebben ook weieens gesproken of het misschien niet verstandig zou zijn om met een andere accommodatie bijvoorbeeld wat meer samen te werken. Ik denk dat ook dat een bepaald proces zou kunnen zijn wat je heel schoorvoetend inzet. Wat zeker de eerste periodes niet tot wijzigingen leidt, maar misschien straks vanuit die organi satie zelf tot vragen komen en zeggen van, kunnen we het niet beter zo doen. Ik denk dat dat de beste manier is, om mensen die bij je werken ook daarbij te betrekken en probe ren een stukje organisatie tot stand te brengen vanuit de mensen zelf. Dat is in elk geval de bedoeling. Het lid Roosenboom: Er wordt zo hard gezegd, we hebben besloten dat... De Groepering leefbaarheid heeft heel na drukkelijk in die vergadering dat met een lachertje afge maakt. Ik hoop dat ik de gezondheid heb dat ik aanstaande gemeenteraadsverkiezingen voor de tiende keer weer mee mag doen, want dat is een gunst. Ik weet gewoon uit ervaring dat, meneer Roks heeft het net gememoreerd, dat na die verkiezingen, krijg je die stoelendans. Het zou me niets verwonderen als dat zo in de kraam te pas komt, het vormen van de coalitie, dat er geen vijf, geen tien, misschien wel vijfentwintig commissies komen. Wie zal het zeggen. Maar zo gebeurt het in de praktijk. Dat kun je van te voren niet re gelen. Dat bepaalt de dan gekozen raad en de samenstelling waaruit een coalitie tot stand komt. Er is niets onherroepe lijk. Ik heb begrepen dat in de vorige vergadering een in tentie is uitgesproken dat dat het meest ideale zou zijn. Overigens ben ik toch wel blij dat ik er geen gewoonte van maak om iets voor te lezen, want ik weet wel mijn verhaal is altijd onsamenhangend en ik val in herhaling en ik ben geen buitengewone spreker. Maar je ziet wel, als je van te voren iets opschrijft en je gaat dat voorlezen dan kan dat ook be hoorlijk in de fout gaan. Hetgeen er gevraagd is, is in de discussie bij de reorganisatie volledig door u toegezegd. Een oplettend figuur en deze vraag had niet meer gesteld hoeven te worden. Iets van te voren op papier zetten kan weieens gunstig zijn, maar ook weieens verkeerd uitpakken. Het lid de Koning-van de CasteelHerhalingen komen wel meer voor. De voorzitter: Ik zal toch kort reageren naar meneer Roosen boom, want die heeft in tweede termijn het woord gehad. Ik denk inderdaad dat in eerdere instantie wel degelijk beslo ten was om een bepaald pad op te gaan met betrekking tot de reorganisatie. Ik ben dat met mevrouw de Koning wel eens. Dat daar vandaag dan de formele besluitvorming aan plaats vindt dat is denk ik een logisch gevolg van een bestuur wat discussieert over principiële zaken als die aan de orde zijn. Als de gevolgen aan de orde zijn, een logisch besluit in dat kader neemt. Ik denk en hoop in elk geval ook dat de gemeenteraad van Halsteren die op twee maart gekozen wordt in elk geval verantwoorde beslissingen zal nemen. Ook in het kader van samenstelling van welke coalitie dan ook.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 280