2 10.Voorstel tot het beslissen op een tweetal AROB-bezwaar- schriften. 11.Voorstel tot het voteren van een krediet van 60.000,-- voor de bedrijfsbeëindiging van Dorpsstraat 103 (boerde rij 't Lindeke) (26e wijziging begroting 1993). 12.Voorstel tot wijziging van de Regeling Streekgewest Wes telijk Noord-Brabant in verband met de oprichting van de regionale Milieudienst. 13.Voorstel tot het adviseren van het Commissariaat voor de media over de representativiteit van de Stichting Hal- sterse Omroep ORganisatie. OPENING: De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. De voorzitter: Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer Graafmans. 1. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Het lid Roosenboom: Punt 11. Het lid RoksPunt 10. De voorzitter: Dan worden de punten 10 en 11 aan de agenda toegevoegd Voor de overige punten wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders 2VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN EEN KREDIET VOOR DE AANLEG VAN EEN BEVEILIGINGSINSTALLATIE EN DE AANSCHAF VAN GEREEDSCHAP TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTEWERF Het lid SomersEen vraag die u waarschijnlijk wel verwacht had bij dit stuk. Het verbaast ons dat u niet te voren, of zodra het gebouw van de dienst Gemeentewerken in gebruik is genomen, de inboedel hebt verzekerd. Een vraag die daarbij tevens op komt is dat u zegt in uw stuk, in de derde alinea, dat u alsnog besloten heeft tot het aanbrengen van een be veiligingssysteem, dat is akkoord. En het gebouw plus inven taris van Gemeentewerken te verzekeren tegen inbraak en diefstal Dat betekent dat het gebouw van te voren niet verzekerd is geweest. Een vraag dus, heeft het ook een opstalverzekering. Als het vandaag of morgen afbrandt en het is niet verzekerd, dan staan we nog voor hogere kosten natuurlijk. Het kost de gemeenschap namelijk geld. Dat er ingebroken wordt daar kan de gemeente natuurlijk niets aan doen, maar de inventaris verdwijnt en dat kost de gemeenschap geld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 27