25 Het lid Verhoog: De Groepering Leefbaarheid daar hoor ik al hele lang bij en ik voel me persoonlijk in mijn goede eer en naam aangetast door die uitspraak. Hetzelfde als mijn voor gangers De voorzitter: dan hebben we in twee termijnen gediscus sieerd. Ik denk dat het het verstandigste was wat ik in eerste termijn gezegd heb, dat we ons af moeten vragen of zulke zaken via de gemeenteraad het beste hun beslag kunnen krijgen. Ik denk dat het nog steeds het beste is om inder daad met elkaar daarover te communiceren. Als er grieven zijn die onderling om die in elk geval persoonlijk met el kaar uit te spreken. Het is zeker niet de eerste keer dat dat in deze raad voorkomt. Ik denk dat we er verstandig aan doen meneer Roks om geen derde termijn in te lassen. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Het lid RoksBij interruptie, ik vraag niet om een derde termijn. Ik begrijp nu op dit moment dat de heer Roosenboom zijn uitspraken over het corrupt zijn wil nuanceren. Ik wil best, en dat wil ik toezeggen of vragen van fractieleden van Leefbaarheid. Als de heer Roosenboom mij duidelijk en niet nu, maar ik wil best naar de fractie Leefbaarheid toekomen. Dat we die twee dingen, dus het gezegde van de heer Roosen boom over het corrupt zijn en wat ik beweerd heb in de pers, dan wil ik best, niet in een openbare vergadering, niet in de raad, maar aan tafel met alle fractieleden of wie er maar bij wil zijn van Leefbaarheid, die zaak best uitpraten. De voorzitter: Ik wil mijn fotoboek ook nog wel een keer na slaan thuis van de afgelopen twaalf jaar. Dan ben ik ook ooit wel gegriefd geweest. Ik denk dat we in elk geval op moeten passen. Dat het veel verstandiger is om het hier niet te doen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders Punt 22 Schrijven Actiegroep "Beter Mestbeleid" St. Oedenrode inzake mestbeleid. Het lid RoksHet is even overschakelen. Ik had een vraag aan het college. Ik hoor dus van intensieve veetelers dat, wanneer zij bij de gemeente Halsteren aankloppen om binnen de gemeentegrenzen van Halsteren intensief een veebedrijf op te zetten, dat dat niet kan. Nu is mij niet bekend dat ooit in de raad het besluit is genomen dat wij een intensieve veehouderij weigeren. Mijn vraag is eigenlijk, en dat staat een beetje los van de brief in feite, maar in de brief wordt gerefereerd aan het mestbeleid, daar hebben wij dan ook mee te maken. Concreet is mijn vraag, hoe staat het gemeentebe stuur tegenover dergelijke aanvragen? Wethouder MouwsIk denk inderdaad meneer Roks dat, inten sieve veehouderij, echt in de letterlijke betekenis van het woord, in onze gemeente praktisch niet mogelijk is. Ook bij de herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied is weergegeven dat onze gemeente dermate kleinschalig is dat dat ook praktisch niet mogelijk is. Niet alleen de toestand tot nu toe, maar ook in het vervolg.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 277