24 Het is triest om het te vertellen, maar in de trein, in de bus, achter de bar, op verjaardagsfeestjes, dan klinkt, en dat weet iedereen hier aanwezig, zo'n halfdoordachte aversie tegen heel het allochtone gebeuren, tegen het totale vluch telingenvraagstuk, dat klinkt door. Dat is triest om te con stateren, dat is erg. Het is te hopen dat de politici in Den Haag er oog voor hebben. Eén partij heeft het opgepakt, de Partij van de Arbeid, want er is wat aan de hand. Er zijn problemen. En dat is niet alleen bij de simpele zielen van Leefbaarheid. Dat is ook in de hogere kringen meneer Roks. Ook in de krin gen van de V.V.D. Alleen als je het ze vraagt dan is het niet waar. Maar als je met vriendjes onder elkaar bent wordt precies hetzelfde verteld. Als wij er iets aan willen doen aan deze problematiek, waar we het uiteindelijk over hebben, dan zullen we het op moeten pakken, op moeten lossen. Maar geen scheldpartijen richting onschuldige Leefbaarheidsmen sen. Daarom had ik toch graag dat u daar begrip voor toonde. Dat was de opzet, maar u hebt hem niet begrepen, dat is jammer. Problemen met de heer Roosenboom moet u zelf uit vechten. Maar onze mensen, onze kiezers, mijn fractiegenoten die misschien ook nog wel iets zullen zeggen, die hadden dat wel verwacht. Als u dat hier niet in het openbaar doet, wil ik u desnoods vragen, doe het dan op een andere keer, daar zou ik zeer dankbaar om zijn. Het lid van den Kieboom: Het meeste is al door mijn fractie genoot gezegd, waar ik volledig achter sta. Maar waarom vraag ik het woord, omdat ik me ook persoonlijk gegriefd voel door de uitlatingen van de heer Roks. Ik had de heer Roks verstandiger geacht dan hij nu is. Ik had verwacht dat hij toch in deze raadsvergadering zou komen en zou zeggen ik neem deze woorden terug of ik heb me laten gaan, sorry. Dat had ik graag van de heer Roks verwacht. Het is nog niet te laat, hij kan het nu nog doen. Ik persoonlijk voel me zwaar gegriefd door de uitlatingen, doordat hij zegt, de Groepe ring Leefbaarheid, niet alleen Roosenboom maar de Groepering Leefbaarheid. Om terug te komen op de uitspraken die door de heer Roosenboom gedaan zouden zijn, die zijn nooit persoon lijk bedoeld geweest, die zijn ook nooit in deze context ge uit. Daarom vraag ik de heer Roks, toch nog even na te den ken wat hij zal gaan doen. Wat die juridische procedure be treft, dat gaan we toch onderzoeken of daar mogelijk iets aan te doen is wanneer de heer Roks bij dit standpunt blijft. Het lid Adriaansen: De meeste woorden zijn al gezegd, dus ik hoef daar heel weinig aan toe te voegen. Ik voel me ook heel ernstig beledigd door de heer Roks en ik had gezien zijn persoon, en het meerdere malen meemaken in de raadsvergaderingen, een iets tactischere uitspraak van hem verwacht. Het gaat er niet zozeer om dat hij met de heer Roosenboom overhoop ligt maar hij ligt op deze manier meet heel Leefbaarheid overhoop. Hij beledigt niet alleen meneer Roosenboom maar alle leden van Leefbaarheid en dat vind ik dus toch wel triestig. Ik had wat meer verstandigere uit spraken van deze man verwacht.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 276