23 Het lid Roosenboom: Het woord voor een persoonlijk feit vragen tussendoor, omdat ik hier aangesproken ben geworden door de heer Roks. Ik wil best De voorzitter: We kunnen beter de tweede termijn afmaken en dat u daar. Het lid Roosenboom: Het is misschien voor de discussie be langrijk dat ik dat nu even doe. Ik heb inderdaad een uit spraak gedaan. En in de persoonlijke sfeer heb ik geen enkel raadslid aangesproken. Ik heb er geen enkele moeite mee als er hier tenminste raadsleden binnen zitten die denken dat ze door mij zijn aangesproken in de persoonlijke sfeer, dan heb ik er nu totaal geen moeite mee om dan mijn excuses aan te bieden. Maar het is eigenlijk een farce. Ik heb niet gezegd, hij of hij. Ik heb een vrij algemene uitspraak gedaan. Lees de notulen er maar op na, ik heb de gemeente genoemd. Ik heb niet de raad genoemd en daarom heb ik ook geen be hoefte om in de persoonlijke sfeer mijn excuses aan jou of aan haar of aan hem aan te bieden. Dat zou ik doen in de persoonlijke sfeer. Dan wil ik dat bij deze gerust doen als hij daar problemen mee heeft. Maar meneer Roks verdraait de feiten. Die zit in de puree en die gaat hele vreemde dingen erbij halen. De voorzitter: Laten we toch blijven bij het punt waar het om gaat en dat is punt 20, want anders gaan we alle raads vergaderingen overdoen geloof ik die we het afgelopen half jaar gedaan hebben. Dat moeten we zeker niet doen. Ik denk dat het in elk geval wel zo is dat we bij dit punt moeten blijven. Als u straks op andere punten wilt reageren, dan kan dat, maar dan is het misschien toch verstandig om dat buiten de raadsvergadering uit te praten. Het lid SomersVrede op aarde aan de mensen van goede wil. Ik wil de heer Roks van de V.V.D. toch vriendelijk vragen, als je iets tegen Toon Roosenboom hebt, hebt het dan niet tegen ons. De kringen van Leefbaarheid en uitspraken, dat is een antwoord op uw eerste vraag op het gebied van etnische bevolking, dat die zo'n beetje op dezelfde lijn zitten. Dat is wat meneer Linssen een keer heeft beweerd. Dat is grie vend. Dat bedoel ik met niet getuigen van enige tact. Ik begrijp niet meneer Roks dat u zich tot een dergelijke uit spraak laat verleiden. Dat grieft mij zo diep. Ik had iets verstandigers verwacht van u. Daarom was ik ook behoorlijk giftig en wilde ik dat ook in deze raadsvergadering via een brief schrijven. Als je geen respect hebt voor onze fractie leider Toon Roosenboom, vecht het dan daarmee uit. Maar niet met ons. Als je weet dat Leefbaarheid een club is met 2000 of meer sympathisanten. We hebben gisteren aan onze voorzit ter gevraagd, dat is een Indo, of hij zijn haar wit wilde laten schilderen omdat wij een bepaald stempel gekregen hebben. Daar zijn wij niet van gediend. Dat valt me van u tegen. Ik hoop ook van harte als de V.V.D. op deze wijze terug moet komen in de raad, dan zal er weinig V.V.D. in de raad komen. Meneer Roks, u weet net zo goed als ik dat, en dat is een antwoord op uw tweede vraag.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 275