22 Ik moet eerlijk zeggen, wanneer een fractie die woorden ge bruikt dan denk ik dat men eerst eens moet kijken van, is de eigen fractievoorzitter dan altijd zo tactvol. Ik zal dat niet met voorbeelden staven. Ieder moet dat maar op zichzelf invullen. Dan het laatste punt, dat is het punt, dan kom ik toch even naar u toe meneer Somers, noch respect voor colle ga-raadsleden. Dan wil ik u kort zeggen wat respect is. Dat is ook de reden waarom ik hier over wil praten. Ik ga nu terug naar een paar maanden geleden. Dan praat je over respect als tien raadsleden vragen om te bewijzen dat iemand corrupt is. Ja, dat iemand corrupt is. Het lid SomersNiet iemand. Ook dat.... Het lid RoksMeneer Somers gebruikt u eens het fatsoen om gewoon uw mond te houden. De voorzitter: Ik denk dat we nu de interrupties gewoon moe ten laten ophouden. Het lid RoksAls u praat van respect dan vind ik het van respect getuigen wanneer je achter je uitspraken staat en je uitspraken verdedigt. Wanneer door een voorzitter van de raad aan een fractievoorzitter die zijn collega's corrupt noemt, drie keer gevraagd wordt, dat zal dan ook niet ge beurd zijn, maar ik zeg dat het wel gebeurd is. Als dan ge vraagd wordt om dat te onderbouwen te bewijzen dat vind ik alle respect voor collega-raadsleden missen. De boosheid die u nu hebt meneer Somers, die had ik een aantal maanden te rug. Die heb ik over datzelfde onderwerp nog. Het zijn geen rancuneuze uitlatingen die ik gedaan heb. Ik sta achter mijn uitlatingen. Ik begrijp dat u daar een juridische procedure aan vast wilt knopen, want ik biedt mijn excuses niet aan. Dan zal eerst uw fractievoorzitter die zaak recht moeten zetten. Daar wil ik best met iedereen binnen de fractie Leefbaarheid over praten. U had mij ook kunnen bellen en zeggen, Roks luister eens, wat is er nu allemaal aan de hand. Maar dat is niet gebeurd. U hebt gekozen voor het uitvechten van dit in een openbare raadsvergadering. Die kans en gelegenheid heb ik u ten volle gegeven en vandaar dat ik niet gekozen heb voor hetzelfde wat uw fractievoor zitter gedaan heeft, zwijgen. U mag met mij ten alle tijden over alle uitspraken die ik doe, in discussie treden, daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik heb toch aan u meneer Somers, twee vragen en u gaat mij straks toch antwoorden. De eerste vraag is, u zegt in het Brabants Nieuwsblad, ik heb het letterlijk even overgenomen, "de heer Roosenboom doet dit soort uitspraken niet". Ik vraag me dan af, welke uitspraken bedoelt u. Een tweede vraag die is, binnen de leefgemeenschap Lepelstraat en dat hebben we ook weer in de krant kunnen lezen, zijn er nogal wat meningen dat men toch over de allochtonen, die eventueel in Lepelstraat komen wonen, ik wil het best citeren met de namen erbij, het stond in de pers, dus ik verzin dat niet zelf, die bang zijn dat allochtonen in Lepelstraat komen wonen. Nu is mijn vraag, wat doet u met zo'n groep als die bij u komt, meneer Somers?

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 274