Daar vraag ik nu een uitspraak over. De voorzitter: Ik zie niet in waarom daar niet over gespro ken zou kunnen worden. Het lid SomersDaar vraag ik nu een uitspraak over bij de raad. De voorzitter; Dat is nogmaals gewoon een informatieve ver gadering geweest. Het lid SomersDaar hoort niet in een openbare vergadering over gesproken te worden. Dat verwijt is al meerder malen geweest Het lid MeermanKunnen we niet even schorsen zodat de ge meente-secretaris zijn achtergronden, zijnde de wet, even na kan kijken? De voorzitter: Ik vind dat prima dat we even schorsen, maar Het lid RoksIk wil het best omdraaien. Ik wil van 3 novem ber best een vergadering van Algemeen Bestuurlijke Zaken maken. Als dat de zaak oplost. De voorzitter: U hebt gezegd in een vergadering, een verga dering op 3 november. Het lid Roks: Voor alle duidelijkheid, als de gemeenteraad vindt dat uitspraken, gedaan door een fractievoorzitter, de fractie ergert zich daaraan, dat vind ik jammer. Ik vind een fractievoorzitter dient achter zijn uitspraken te staan. Maar als men vindt dat dat niet kan, vind ik het prima, want dan sla ik dit punt over en ga ik naar de volgende twee toe. Dan slaan we dit punt over met de constatering dat uitspra ken, gedaan in een informele.... Het lid van Eekelen: Van mij mag je gerust verder gaan hoor. Het lid RoksIn een informele vergadering, dat die dus niet tellen, dus die slaan we gewoon over. Ik vind het prima. Het lid Roosenboom: Bij interruptie. Ik protesteer tegen deze opmerking, want die is in ieder geval niet door mij gemaakt. Dat meneer Graafmans wel boos werd omdat ik mijn zin niet afmaakte en ik me gelukkig in kon houden. Het lid RoksDan mag de fractie Leefbaarheid vinden dat het nergens op gestoeld is, nogmaals de andere twee gevallen dat zien we dan wel op het moment dat daar een juridische proce dure op volgt. Ik wil dan naar het volgende gaan en dat is dan, "getuigen niet van enig tact". De fractie Leefbaarheid vindt het niet getuigen van tact. Het lid SomersDeze uitspraak hèl Het lid RoksIk zou toch graag hebben, de heer Somers had inderdaad. Het lid SomersIk voel me diep gekwetst meneer Roks. Ik mag toch De voorzitter: U mag daar zo direct op reageren. Het lid RoksOp dat kwetsen meneer Somers, kom ik straks ook terug. U mag zo kwaad zijn als u wilt. De voorzitter: Het woord is aan meneer Roks en ik denk dat we die gewoon zijn betoog af moeten laten maken. Daarna kan meneer Somers er op reageren. Het lid Roks: Tact, ik sla dan het eerste over, we wachten die juridische procedure wel af, getuige niet van enig tact.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 273