20 De voorzitter: Dat is hier niet aan de orde. De heer Roks heeft het woord. Het lid SomersUit een besloten vergadering hoort niets naar buiten gebracht te worden. De voorzitter: Er is 3 november in elk geval een vergadering geweest. Het lid RoksIk wil terug naar 3 november. De raad is toen om negen uur begonnen. U hebt daar verslag gedaan van uw bijeenkomst met de commissaris van de Koningin, de heer Houben. Dan moeten we terug in gedachten houden, ik zal straks letterlijk zeggen wat er gezegd is, althans letter lijk, ik ben geen notulist. Vandaar dat ik dat ook niet let terlijk kan doen. Maar dan moet u in gedachten nemen het moment waarop de heer Graafmans uit zijn slof schoot, laat ik het zo maar even noemen. Wat is er toen gezegd? De heer Roosenboom heeft ge zegd, als we bij Bergen komen wentelen die de problemen met de allochtonen op ons af en komen de mensen in Halsteren en Lepelstraat te wonen. Alleen daarom al moeten wij zelfstan dig blijven. Het lid SomersIk protesteer zeer ernstig tegen deze uitla tingen. In een besloten vergadering... De voorzitter: U mag zo direct reageren. Het lid SomersDit hoort niet, dit past niet. Dit is in strijd met alle vertrouwelijkheid waarmee wij hier in een besloten vergadering met elkaar omgaan. Dat is punt een. De voorzitter: Ik heb ook gezegd dat het verstandiger zou zijn dat u met de heer Roks rechtstreeks communiceert. U hebt deze weg gekozen en meneer Roks heeft nu het woord. Het lid SomersMaar dan hoeft hij toch nog niet over zulke dingen in een besloten vergadering te praten. Dan gaan we toch op een andere manier met elkaar om. Dat slaat nergens op. In de kroeg, in de bus, in de taxi, er wordt altijd op een ondoordachte manier, op een bepaalde aversie over deze zaken gesproken, maar dat wil niet zeggen dat dat officieel de mening is van mensen die.... De voorzitter: We gaan proberen de vergadering gewoon te leiden. Meneer Roks heeft het woord. U mag zo direct.... Het lid SomersNiet over uitspraken in besloten vergaderin gen en ook niet.... Het lid van Eekelen: Dan wil ik er ook wel even wat van zeg gen, wat mij bijstaat, was het een informele vergadering en geen besloten vergadering. Dat maakt wel een duidelijk ver schil, het was geen besloten vergadering. Het lid SomersHet was een openbare vergadering zonder verslag. De voorzitter: Het was een informatieve vergadering, daar is geen verslag van, dat weet u zelf ook. We hebben ook niets opgenomen van die vergadering. Ik denk dat het de heer Roks vrij staat om in elk geval zijn betoog, zijn verweer zo hij vindt dat hij moet doen, moet doen. Tenzij het inderdaad niet kan. Hij haalt zaken aan waarvan hij.... Het lid SomersDan vraag ik nu een uitspraak van deze raad of je over zaken in een informele vergadering, of daar hier in het openbaar over gesproken moet worden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 272