19 Het zou dus niet getuigen van enige tact, noch respect voor collega-raadsleden. Ik wil toch in het kort de Groepering Leefbaarheid op alledrie die punten graag antwoord geven. Ten eerste dat het nergens op gestoeld zou zijn. Laten we dan de zaak eens even concreet op een rijtje zetten wat gebeurd is. Niet alleen ik maar ook de anderen zijn door de journalist van het Brabants Nieuwsblad gebeld naar aanlei ding van het verschijnen van de lijst Linssen. Toen mij gevraagd werd van, wat vind je daarvan? Ik zal dat niet herhalen, dat heeft duidelijk in de krant gestaan. Een tweede vraag, waar zal eventueel een lijst Linssen zijn stemmen halen? Laat ik dan in het kort zeggen wat ik weet of hoe ik denk dat de lijst Linssen zal opereren. De uitspraken die de heer Linssen doet die heb ik ook gewoon uit de pers Het is niet dat ik op de hoogte ben met het beleid zo Lins sen dat voert, maar in het kort is mijn mening daarover dat Linssen vindt dat Bergen op Zoom te vol zit met allochtonen en die wil daar dus toch duidelijk de rem op zetten. Vrij vertaald wil hij dat Bergen op Zoom de zaak op slot doet voor allochtonen. Dat is gewoon een constatering die ik heb van de lijst Linssen. Waar vergelijk je die mee? Toen de journalist mij dat vroeg heb ik gedacht welke fractie laat zich op die manier uit. Of welke fractie spreekt in het openbaar, en we zitten hier in het openbaar, laat zich uit over allochtonen. We hebben allemaal in de krant het gevolg gelezen. Ik was best blij dat men duidelijke letters ge bruikt. Het was duidelijk zichtbaar wat de V.V.D. daarvan vond. Maar voor de goede orde, ik praat niet namens de V.V.D.ik praat persoonlijk. Ik heb dit niet overlegd. Als ik het namens de V.V.D. doe dan zou ik dat met het bestuur van de V.V.D. overlegd moeten hebben. Dat is uiteraard niet. Maar ik doe wel Het lid SomersBij interruptie. Dan is het toch maar te hopen dat de V.V.D. bij de volgende verkiezingen nog niet eens met de restzetel in de raad zal komen als dat op deze wijze moet gebeuren. Het lid RoksIk heb de uitspraak gedaan als zijnde fractie voorzitter van de V.V.D. en u weet daar staat altijd dat je verder geen ruggespraak hoeft te houden. Ik sta volledig in voor de uitspraken die ik gedaan heb. Dan kom ik terug op hetgeen waarop dat gestoeld is. Ik zal dat heel duidelijk verwoorden. Ik zal één voorbeeld noemen. Ik heb in de pers gezegd dat ik er drie zou noemen. Die andere twee zal ik bewaren voor het geval de fractie Leefbaarheid vindt dat er een juridische procedure moet komen. Daar kom ik straks even op terug. Wat ik hier aan wil kaarten, dan wil ik terug gaan naar de vergadering van 3 november, de ingelaste vergadering waarin het college uitleg kwam geven.... Het lid RoosenboomEen besloten vergadering overigens. Het lid SomersDat heeft er helemaal niets mee te maken. Het lid RoksIk wil terug naar de vergadering van 3 novem ber. Waar de raad bij elkaar was.... Het lid SomersDat was een besloten vergadering. Daar praten we hier niet over.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 271