Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1993 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter: wethouders secretaris leden AFWEZIG met kennisgeving: drs. P.M.M. de Jonge C.W.M. van der Weegen FACMouws N.A.P. Jochems,wnd. J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel CFMeerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog J.D.C.M. Graafmans mr. G. Kooiman,secretaris AGENDA 1. Ingekomen stukken en mededelingen. 2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een beveiligingsinstallatie en de aanschaf van gereedschap ten behoeve van de gemeentewerf 3. Voorstel aanpassing regeling medegebruik gebouwen bijzon dere scholen. 4. Voorstel geen plan van scholen vast te stellen voor de periode 1995/1997. 5. Voorstel tot aanpassing van de "Verordening leerlingen vervoer gemeente Halsteren" 6. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekeningen 1992 van het Grondbedrijf, de dienst Gemeentewerken, de dienst Sport- en Openluchtrecreatie, ontmoetingscentrum "de Wittenhorst" en de Algemene Dienst. 7. Voorstel tot het niet-ontvankelijk verklaren van enige bezwaarschriften. 8. Voorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbe- sluit (kinderopvangcentrum aan de Langstraat). 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding gemeentelijke rampenbestrijding (22e wijziging begroting 1993).

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 26