Co NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HALSTEREN OP DONDERDAG 16 DECEMBER 1993 OM 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS. AANWEZIG: voorzitter: wethouder secretaris leden C.W.M. van der Weegen FACMouws mr. G. Kooiman J.A. Adriaansen M.C. van Akkeren- Brand M.J.P. van Eekelen J.D.C.M. Graafmans F.N. Hagenaars D.A. van den Kieboom J.G.M. de Koning- van de Casteel CFMeerman J.J.M. Roks A.P.P. Roosenboom J.J.M. Somers A.G.J. van Tilburg M.A. Verhoog AGENDA 1. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de raadsver gadering van 18 november 1993. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorstel tot vaststelling van de Verordening afvalstoffen heffing en reinigingsrechten 1994, de Verordening onroe- rende-zaakbelastingen 1994 en de Verordening hondenbelasting 1994. 4. Voorstel tot verkoop van enige perceeltjes grond. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van aanleg voet-/fietspad Elzenhof/Wouwseweg (30e begrotingswijziging 1993 Algemene Dienst en 6e begro tingswijziging 1993 Grondbedrijf). 6. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 74 WBO en het verlenen van een krediet inzake herstel riolering St. Jozefschool (31e begrotingswijziging 1993). 7. Voorstel tot het verlenen van medewerking ex artikel 74 WBO en beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van leermid delen ten behoeve van leerlingen met een niet Nederlandse culturele achtergrond. 8. Voorstel tot het nemen van besluiten ten behoeve van de invoering van een nieuwe ambtelijke organisatiestruktuur (28e begrotingswijziging 1993).

Raadsnotulen

Halsteren: Notulen gemeenteraad, 1960-1996 | 1993 | | pagina 253