van: 1 6 DEC. f393 38 SLUITING; Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter om 22.10 uur de verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad voornoemd de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 251