37 Punt 24 Schrijven Samenwerkingsverband Beiaardentehuizen in de provincie Noord-Brabant inzake bezuinigingen 1994 verzor gingstehuizen. Het lid de Koning-van de Casteel: Daar kunnen we ook niet zo heel veel aan doen. We hebben ook gelezen dat er 76 miljoen bezuinigd gaat worden. Voorlopig kunnen we niet meer doen dan afwachten, maar ik wou toch vragen om als gemeente alert te blijven omdat wij weten dat de storm van bezuinigingen in deze categorie nog echt niet is geluwd. Wij zijn bang dat na de verkiezingen de storm weer in alle hevigheid zal losbar sten. Het is ten hemel schreiend als men nu al de gevolgen van die bezuinigingen ziet bij de ouderen. Het is zelfs al zo gek dat men de mensen die nu in een bejaardenhuis zitten, er uit zet en in huisjes plaatst die notabene nog gebouwd moeten worden. Kost dat geen geld? Minister d'Acona vindt dat de ouderen heel graag zelfstandig willen blijven wonen. Wij vragen ons af, is dat ook wel zo. Je zou eens een en quête moeten houden onder de mensen van boven de 75. Ik denk dat er dan een heel ander beeld gegeven wordt. Voorlopig zijn er in onze gemeente nog geen schrijnende gevallen en wij moeten er voor waken dat dat ook zo blijft. Wij moeten goed voor onze ouderenvoorzieningen blijven zorgen. Dat zijn wij aan hen verplicht. De voorzitter: Een terechte opmerking dat we zeker alert moeten blijven in die sektor, want daar kan niet zoveel meer bezuinigd worden. Als ik dan vandaag het nieuws nog zag, dan was dat dacht ik in de gemeente Amsterdam, negenhonderd plaatsen die dan toch weer weggehaald worden. Ik denk dat we niet goed bezig zijn met dat probleem. Dat ben ik volledig met u eens. Het lid Roosenboom: Ik wil daar wel op inhaken, want als dat hier de gewoonte wordt om te gaan vertellen waarover we het wel of niet eens zijn, De voorzitter: U mag het woord hierover vragen. Het lid Roosenboom: Ik ben het met mevrouw de Koning eens. Maar dat is niet zo zinvol om dat nog eens uitvoerig te vertellen. Ik denk dat iedere verstandige mens er zo over denkt. Ik wil niet achterblijven om ook maar aan te sluiten, anders wordt dadelijk verondersteld dat wij geen belangstel ling hebben voor die bejaarden. Ik heb weieens verteld het feit dat wij hier welvaart hebben dat hebben we aan die mensen te danken. Die mensen krijgen nu een schop onder je weet wel. Dat vind ik heel erg. Dankzij die bejaarden hebben wij het goed, verdienen wij lekker presentiegeld, heel veel. De voorzitter: Het feit dat er niemand verder op reageert geeft ook aan dat we het allemaal daarmee eens zijn denk ik. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 250