24 Maar helaas het werkt niet dus de mensen moeten het doen met het voorstel wat indertijd, en dan citeer ik het weer, de Groepering Leefbaarheid heeft gedaan. Dat was al een hele tijd geleden waar wij tegemoet wilden komen aan de kosten van de bewoners van de Oude Molen en de andere buurtschap. Ik kan alleen maar over de raad heen, de mensen laten hopen op betere tijden. Misschien dat er ooit een raad komt die er iets anders over denkt dan u. Wethouder van der Weeoen; Het is natuurlijk zo meneer Graaf- mans, als mensen niet van te voren kenbaar maken dat ze aan willen sluiten in zo'n dergelijk buitengebied onder een aantal voorwaarden. Wij hebben ingezet op 35%, althans de gemeenteraad van Halsteren heeft ingezet op 3 5% betalen vanuit de gemeentekas. Al daar niets uitkomt als wij daar geen positieve reacties op krijgen, in welke zin dan ook. Dit is natuurlijk een reactie van nul. Een andere reactie is ook mogelijk. Ik heb net in eerste instantie ook gezegd, die bewoners hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, kunnen we eens praten over 50%. Dat vind ik in elk geval een positieve reactie waar je wat mee kunt. Met deze reactie kunnen we denk ik niets. Dat zal er dan toe leiden, als er niets beters uitkomt, dat daar inderdaad geen hoofdriool gelegd wordt. Dat is heel duide lijk. Naar meneer Roosenboom toe heel kort. Hij heeft gezegd veertig gezinnen maal een paar mensen, maar dat het heel duidelijk is die 4500 andere gezinnen moeten meer betalen. Dus hij moet zelf maar afwegen waar dat politiek gewin dan ligt. De voorzitter: In elk geval is er bij de begrotingsbehande ling ruimschoots de gelegenheid om die zaak aan de orde te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van burgemeester en wethouders. SLUITING: Niets meer aan de orde zijnde en geen der leden meer het woord verlangende sluit de voorzitter om 21.2Ou uur de verga dering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld d de sekretaris,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 24