36 Er staat iets in, wij wijzen de toekomstige bouwers erop, maar om het afdwingbaar te maken of om het bij de plaatse lijke verordening te verbieden, ik denk dat dat een beetje ver gaat. Het lid de Koning-van de Casteel; Wat ik eigenlijk heb willen aangeven dat gevraagd is voor de bereidwilligheid van de bouwondernemingen, dat is me bekend. Maar ik weet nu dat er sinds kort juridische mogelijkheden zijn en daar heb ik eigenlijk op willen doelspelen. Het lid Roosenboom: Daarop inhakende, ik denk dat dat een stuk verantwoordelijkheid is voor iedere individuele burger. Het enigste wat je zou kunnen doen, en dan kom je een beetje tegemoet aan hetgene wat hier vanavond wordt verwoord, dat men daar een paar regels aan spendeert in de publicatie. Dan kan iedere burger voor zichzelf beslissen of hij het wel of niet doet. Het gaat mij natuurlijk te ver om de mensen allerlei dingen te verbieden. Ik ben toch wel iemand die zegt vrijheid, blijheid. Dat de mensen zelf uit moeten maken hoever ze gaan willen. Ik begrijp de problematiek wel. Er was een heel bekend gezegde van pater de Greve, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als we dat in de praktijk brengen dan wordt het een goede wereld, alleen ik zal het niet meer meemaken. Het lid Meerman: Mag ik even tussendoor? Het is natuurlijk wel zo, en daar moet ik mevrouw de Koning toch gelijk in geven, je kunt natuurlijk niet altijd bepaalde ideologische stellingen overboord gooien. Immers wij zitten nu ook opge zadeld met een milieuvervuiling waar de gewone modale burger nooit om gevraagd heeft. Meneer Albert Hein is nooit bij mij aan de deur komen vragen of ik die verpakking wenste, maar uiteindelijk is het wel een stuk erfgoed waar we mee opgeza deld worden. Ik denk dat mevrouw de Koning daarop doelt. Ik vind toch dat dat toch een beetje serieus aangehoord moet worden. Ik twijfel daar niet aan, maar ik kan me daar toch wel een stukje in vinden. Wethouder MouwsEnerzijds wordt er een opmerking gemaakt van, ik twijfel er niet aan. Anderzijds proef ik duidelijk uit uw opmerking dat u er wel aan twijfelt. Wij hebben gezegd wat binnen onze mogelijkheden ligt, de heer Roosen boom wijst er eigenlijk op, maar als men dat graag heeft dan wil ik het nog eens een keer op laten nemen in de Publi-Pers als dat kan helpen. Als iedereen daar gelukkig mee is. Ik vind, het is eerder aan de orde geweest. We hebben via de bouwverordening iedere keer als mensen iets gaan bouwen, ze daar nog eens een keer ook via folders op gewezen. Er wordt vaak een extra foldertje bij gedaan. Wat kun je nog meer. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat is mijn stand punt. De voorzitter: met de redactie van de Publi-Pers in ons midden zal het er zeker inkomen en anders zullen wij daar zeker voor zorgen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 249